Otwórz menu główne

Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi


Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ) – rodzaj organizacji, która zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim uczyniła swoim statutowym zadaniem zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami działające w PolsceEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. nr 21, poz. 270)
  2. Strona SAFT
  3. Strona SAiW