Ustrój polityczny Laosu

Laos
Godło Laosu
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Laosu

Wikiprojekt Polityka

Ustrój politycznyEdytuj

Laos jest republiką ludową. Obowiązuje konstytucja z 14 sierpnia 1991. Głową państwa jest prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję. Do jego zadań należy odwoływanie i powoływanie członków rządu za zgodą zgromadzenia. Jest jednocześnie naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Narodowego, składającego się z 85 deputowanych wybieranych przez naród na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd.

Partie polityczneEdytuj

Istnieje oficjalnie tylko jedna partia: Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna, założona w 1955 roku. Działalność innych partii i opozycji jest zakazana. Centralą związkową jest Federacja Laotańskich Związków Zawodowych.

Przynależność do organizacji międzynarodowychEdytuj

MBOiR, MFW, NAM, ONZ, UNESCO, WHO