Ustrój polityczny Portugalii

Ustrój polityczny Portugalii - zgodnie z konstytucją z 1976 (wielokrotnie nowelizowaną) Portugalia jest republiką[1]. Na czele państwa stoi prezydent[2], wybierany na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich (nie może kandydować na 3. kadencję z rzędu)[3]. Ma on realne kompetencje jako strażnik systemu ustrojowego państwa[4]. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament - Zgromadzenie Republiki (180 - 230 członków)[5], wyłaniany w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, według systemu proporcjonalnego, w głosowaniu tajnym[6], na 4-letnią kadencję[7]. Do jego kompetencji należy przede wszystkim uchwalanie ustaw, statutów regionów i budżetu Portugalii oraz kontrola działalności rządu i administracji[8]. Władza wykonawcza należy do rządu[9]. Prezydent — uwzględniając wynik wyborów do parlamentu — powołuje premiera, a na jego wniosek — ministrów[10]. Wymiar sprawiedliwości sprawują niezawisłe sądy (m.in.: Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Najwyższy Trybunał Administracyjny, Trybunał Obrachunkowy)[11]. Azory i Madera są regionami autonomicznymi; każdy z nich ma własny statut i organa władzy (zgromadzenie ustawodawcze i rząd o kompetencjach wewnętrznych)[12].

Portugalia
Godło Portugalii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Portugalii

Wikiprojekt Polityka

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 1 Konstytucji
 2. Art. 120 Konstytucji
 3. Art. 121, 123, 128 Konstytucji
 4. Art. 121 Konstytucji
 5. Art. 147, 148 Konstytucji
 6. Art. 149 Konstytucji
 7. Art. 171 Konstytucji
 8. Art. 161, 162 Konstytucji
 9. Art. 182 Konstytucji
 10. Art. 187 Konstytucji
 11. Art. 202, 203, 209 Konstytucji
 12. Art. 6 Konstytucji

BibliografiaEdytuj