Voltumnaetruski bóg ziemi, był najwyższym bóstwem w tamtejszej mitologii. Centralnym miejscem jego kultu było miasto Volsinii (północno-zachodnia Italia), gdzie znajdowała się jego świątynia. Był odpowiednikiem rzymskiego boga Wertumnusa.

Voltumna
bóg ziemi
Występowanie religia Etrusków
Teren kultu Etruria
Szczególne miejsce kultu Volsinii
Odpowiednik Wertumnus (rzymski)