Voltumnaetruski bóg ziemi, uznawany za najwyższe bóstwo w tamtejszej mitologii.

Voltumna
bóg ziemi
ilustracja
Występowanie

religia Etrusków

Teren kultu

Etruria

Szczególne miejsce kultu

Volsinii

Odpowiednik

Wertumnus (rzymski)

Głównym miejscem jego kultu było miasto Volsinii (północno-zachodnia Italia), gdzie znajdowała się jego świątynia. Był odpowiednikiem rzymskiego Wertumnusa.