Właściwe Karpaty Południowe

Właściwe Karpaty Południowe (531) – główna część Karpat Południowych. Fragment głównego pasma Łuku Karpat rozciągający się od przełęczy Predeal na wschodzie do przełęczy Domașnea na zachodzie.

Karpaty Południowe
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Południowe

Podprowincja

Właściwe Karpaty Południowe

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Braszów
okręg Prahova
okręg Dymbowica
okręg Ardżesz
okręg Sybin
okręg Vâlcea
okręg Alba
okręg Hunedoara
okręg Temesz
okręg Gorj
okręg Caraș-Severin
okręg Mehedinți

Właściwe Karpaty Południowe stanowią drugi co do wysokości (14 szczytów przekracza 2500 m n.p.m.), a jednocześnie najwybitniejszy fragment Łuku Karpat. Dzielą się na kilka grup górskich rozdzielonych głębokimi przełomami i przełęczami:

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa–Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973