Władysław Jelski

Władysław Jelski herbu Pielesz odmienny (zm. 30 maja 1762 roku) – starosta piński od 1735 roku, wojski starodubowski w latach 1731-1735, wójt piński w latach 1737-1752, porucznik petyhorski buławy polnej wielkiej litewskiej w 1735 roku.

Jako poseł na sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1735 roku z powiatu starodubowskiego i stronnik Augusta III Sasa podpisał uchwałę Rady Generalnej Konfederacji Warszawskiej w 1735 roku[1].

Poseł na sejm 1748 roku z powiatu pińskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. AdamLisek, Spis posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego i ich postawa na sejmie pacyfikacyjnym 1735 roku, w: Rocznik Lituanistyczny, T. 7, 2021, s. 250.

BibliografiaEdytuj

  • Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII.T.I. Dyaryusz sejmu z r.1748. Diaria comitiorum Poloniae saeculi XVIII i Diarium comitiorum anni 1748 wydał Władysław Konopczyński, Warszawa 1911, s. 306.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 357.