Władywoj (ur. ok. 970, zm. w styczniu 1003) – książę czeski w latach 1002–1003, przypuszczalnie z dynastii Przemyślidów lub Piastów.

Władywoj
Książę Czech
Okres

od 1002
do 1003

Poprzednik

Bolesław III Rudy

Następca

Jaromir

Dane biograficzne
Dynastia

Przemyślidzi(?)

Data urodzenia

ok. 970

Data śmierci

styczeń 1003

Pochodzenie Władywoja nie jest pewne. Przypuszcza się, że był przedstawicielem dynastii Przemyślidów lub był z nią spokrewniony. Błędność poglądu, jakoby był synem Mieszka I i Dobrawy, udowodnił już w 1895 roku Oswald Balzer[1]. Zdaniem Gerarda Labudy Władywoj pochodził z bocznej linii Przemyślidów, o której jednak nic nie wiadomo, lub co bardziej prawdopodobne był młodszym bratem Bolesława II Pobożnego. Był zapewne człowiekiem starszym, gdyż wkrótce zmarł. Na pochodzenie z dynastii Przemyślidów wskazuje fakt, że objęcie przez niego władzy nie napotkało sprzeciwu ze strony władcy Niemiec[2]. W czeskiej historiografii jest nadal obecny pogląd o przynależności Władywoja do dynastii Piastów[3]. Sformułowano także hipotezę zbliżoną do zapatrywań Gerarda Labudy. Władywoj urodzony ok. 970 jako najmłodszy syn Bolesława I Srogiego był młodszy niż Bolesław III Rudy, a starszy od Jaromira i Oldrzycha. Co w przypadku senioratu dawało mu lepsze prawa do tronu niż jego domniemanym młodszym bratankom[4].

Po kwietniu 1002 r. został powołany z wygnania w Polsce na czeski tron. Następnie pojechał do Ratyzbony i jako pierwszy z czeskich władców przyjął z rąk króla Henryka II Czechy w lenno. W ten sposób krótkie rządy Władywoja przyniosły ważną zmianę stosunku czeskiego władcy w ramach Rzeszy Niemieckiej[5]. Według relacji Thietmara książę nie szanował prawa i był alkoholikem (nie mógł on wytrzymać nawet jednej godziny bez picia)[6]. Władywoj bił denary[7].

Przypisy edytuj

  1. O. Balzer, Genealogia Piastów, wyd. 2, Kraków 2005, s. 109-110.
  2. G. Labuda, Władywoj, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 522.
  3. J. Žemlička, Čechy v době knižecí, Praha 1997, s. 72-73. Wg M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 1, Praha-Litomyšl 1999, s. 352, Władywoj był Polakiem.
  4. Přemyslovci. Budování českého státu, red. P. Sommer, D Třeštík, J. Žemlička, Praha 2009, s. 552.
  5. M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 1, Praha-Litomyšl 1999, s. 353.
  6. Kronika Thietmara, Kraków 2002, s. 106.
  7. Přemyslovci. Budování českého státu, red. P. Sommer, D. Třeštík, J. Žemlička, Praha 2009, s. 194.

Zobacz też edytuj