Walerian Stanisław Judycki

Walerian Stanisław Judycki herbu Radwan odmienny[1] (zm. w sierpniu 1673 w Grodnie) – biskup metoneński w 1669 roku, duchowny referendarz wielki litewski od 1670/1671 roku, pisarz wielki litewski w 1657 roku, regent kancelarii mniejszej w 1655 roku, archidiakon wileński, kanonik i kustosz wileński, prepozyt trocki.

Walerian Stanisław Judycki
Herb duchownego
Kraj działania

I Rzeczpospolita

Data i miejsce śmierci

sierpień 1673
Grodno

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Był deputatem duchownym na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1659 roku[2]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku z województwa trockiego[3], podpisał jego pacta conventa[4].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994

PrzypisyEdytuj

  1. Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 109. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba mylnie przypisują Judyckim herb Radwan.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 312.
  3. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, s. B.
  4. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]