Otwórz menu główne

Warsaw Point to magazyn traktujący o życiu kulturalnym stolicy.

Warsaw Point
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Wydawca Platforma Mediowa Point Group
Rodzaj czasopisma życie kulturalne Warszawy
Pierwsze wydanie 2004
Ostatnie wydanie marzec 2008
Redaktor naczelny Hanna Zielińska
Średni nakład 20 000 egz.
ISSN 1732-9663

Wydawcą miesięcznika jest Platforma Mediowa Point Group. Nakład pisma wynosi 20 tys. egzemplarzy. Od marca 2008 (nr 39) pismo nie jest wydawane ani w formie drukowanej, ani elektronicznej.

Redakcja
  • Redaktor naczelna - Hanna Zielińska
  • Redaktor prowadząca - Katarzyna Skawska
  • Sekretarz redakcji - Anna Markowska
  • Grafik prowadzący - Paweł Osial
  • Współpraca - Małgorzata Baranowska, Ernest Bryll (Felieton), Magda Gałczyńska (Polityka), Katarzyna Grynienko (Warszawskie salony), Konrad Piskała (Reportaż), Natalia Sosin (Wywiady), Katarzyna Latek (Ekonomia), Julita Krajewska (Kultura), dr Sylwia Paulina Kosiorek (Moto, )o. Łukasz Kubiak (Felieton)
  • Rysunki - Paweł Osial, Andrzej Pągowski
  • Tłumaczenia i korekta - Anna Gradomska
  • Studio graficzne - Mariusz Trocewicz
  • Fotoedycja - Łukasz Pawlak
  • Fotografia - Rafał Meszka