Wektor Blocha

W mechanice kwantowej wektor Blocha jest euklidesową geometryczną reprezentacją stanu kwantowego dwupoziomowego układu kwantowego.

Ogólna definicjaEdytuj

Każdą macierz gęstości   stanu dwupoziomowego można sparametryzować jako

 

gdzie   jest dwuwymiarową macierzą jednostkową, zaś     i   to macierze Pauliego, zaś współczynniki x, y i z to współrzędne wektora Blocha.

Rozkład ten jest jednoznaczny. Dla stanów czystych długość wektora Blocha równa jest 1, dla stanów mieszanych jest mniejsza. W szczególności dla stanu całkowicie mieszanego długość wektora Blocha równa jest zero.

Stan czystyEdytuj

Osobny artykuł: Stan czysty.

Jeżeli wektor stanu wyraża się wzorem

 

wtedy wektor Blocha w przestrzeni rzeczywistej     jest dany przez

 

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Eric W. Weisstein, Bloch Vector, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research [dostęp 2020-12-12] (ang.).