Wektory stanu orbitalnego

Wektory stanu orbitalnego (czasem wektory stanu) – wektory położenia i prędkości które razem z ich czasem (epoka) jednoznacznie określają stan orbitującego ciała.

Wektory stanu są bardzo przydatne dla przedstartowych przewidywań orbitalnych, kiedy są połączone z czasem (epoką) wyrażoną względem czasu startu. Dzięki temu wektory stanu są niezależne od bezwzględnego czasu i dobre dla ogólnych przewidywań dotyczących orbity.

Wektory orbitalnej pozycji i prędkości oraz inne elementy astromechaniki