Wiadomości Ubezpieczeniowe

Wiadomości Ubezpieczeniowekwartalnik adresowany głównie do środowiska ubezpieczeniowego ale również do przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem finansowym. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach. Czasopismo wydawane jest od roku 1947.

Wiadomości Ubezpieczeniowe
Częstotliwość

kwartalnik[1]

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa[1]

Wydawca

Polska Izba Ubezpieczeń

Pierwszy numer

1947

ISSN

0137-7264

OCLC

830374790

Strona internetowa

Od 1975 r. czasopismo jest członkiem Press Internationale d'Assurances. Od 2005 roku wydawcą jest Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)[1]. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej[2].

Od 2018 roku „Wiadomości Ubezpieczeniowe” przyjęły profil prawniczy. Do publikacji przyjmowane są teksty z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa finansowego, prawa bankowego i europejskiego w zakresie powiązanym z rynkiem ubezpieczeń. Redakcja przyjmuje także artykuły dotyczące zagranicznego prawa ubezpieczeniowego oraz praktyki ubezpieczeniowej i orzeczniczej w innych krajach oraz o problematyce ekonomicznej.

Streszczenia opublikowanych artykułów są publikowane w bazach CEJSH, Index Copernicus, POLON oraz BazEkon. Obecnie punktacja czasopisma przez MEiN wynosi 70 pkt (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.)

Numer ISSN 0137–7264

Redakcja „Wiadomości Ubezpieczeniowych”: redaktor naczelna – prof. dr hab. Ewa Bagińska (Uniwersytet Gdański); zastępca redaktor naczelnej – dr hab. Władysław Wojciech Mogilski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski); sekretarz naukowy – mgr Paulina Wyszyńska-Ślufińska, radca prawny (Uniwersytet Gdański).

Rada Naukowa „Wiadomości Ubezpieczeniowych”: prof. dr hab. Michał Romanowski (przewodniczący) – Uniwersytet Warszawski, Christopher J. Robinette, Prof. of Law Widener University Commonwealth Law School, Harrisburg, Pensylvania, prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Israel Gilead – Hebrew University (Professor Emeritus), prof. Bernard A. Koch – Universität Innsbruck, dr hab. Magdalena Szczepańska – Uniwersytet Warszawski, dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Przypisy

edytuj
  1. a b c wg katalogu Biblioteki Narodowej.
  2. Wiadomości Ubezpieczeniowe. piu.org.pl. [dostęp 2023-11-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-11-06)]. (pol.).