Wiesław Kaczanowicz

polski historyk

Wiesław Kaczanowicz (ur. 11 maja 1949 roku w Siemianowicach Śląskich) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych. W latach 2008–2016 dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wiesław Kaczanowicz
Data urodzenia 11 maja 1949
Narodowość Polak
Tytuł naukowy profesor nauk humanistycznych
Uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Historii
Zakład Historii Starożytnej
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Stanowisko Kierownik Zakładu Historii Starożytnej

ŻyciorysEdytuj

W 1974 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. We wrześniu 1980 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji „Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w.n.e.”. Promotorem dysertacji był prof. zw. dr hab. Andrzej Kunisz. W czerwcu 1991 roku uzyskał habilitację, dzięki rozprawie „Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e.”.

Od czasu ukończenia studiów jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę akademicką zaczął od stopnia: asystenta-stażysty, następnie asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją, a w latach 1995-2000 profesora nadzwyczajnego.

Od 1 października 1997 roku do 28 lutego 1999 roku był kierownikiem Zakładu Archeologii na Uniwersytecie Śląskim. Od 1 marca 1999 roku kieruje Zakładem Historii Starożytnej w Instytucie Historii. Był prodziekanem do spraw nauczania Wydziału Nauk Społecznych macierzystej Uczelni od 1 grudnia 1990 roku do 31 sierpnia 1993 roku, zastępcą dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego do spraw dydaktyki od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku. Od 1 października 2008 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, w 2012 roku wybrany na drugą kadencję.

W 2000 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Od 1 sierpnia 2005 jest profesorem zwyczajnym na WNS UŚ.

Wypromował około 150 magistrów z zakresu historii starożytnej, a także 6 doktorów o tej specjalności.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego, a głównie problemów kryzysu tego państwa w III stuleciu. Podjęte i realizowane studia koncentruje na numizmatyce rzymskiej. Innym przedmiotem jego badań są dzieje rzymskiej Brytanii.

Członkostwo w korporacjach naukowychEdytuj

 • Polskie Towarzystwo Filologiczne (w latach 1986-1998 pełnił w nim funkcję prezesa zarządu oddziału katowickiego, a w konsekwencji wchodził w skład zarządu głównego),
 • Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatycznego (do rozwiązania),
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – oddział w Częstochowie,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne (począwszy od 1986 roku jest tam członkiem Komisji Historii Starożytnej w Zarządzie Głównym),
 • Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Katowicach,
 • Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Krakowie,
 • Komisja Numizmatyczna Polskiej Akademii Nauk – oddział w Warszawie.

Publikacje (wybór)Edytuj

 • Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarzu Tacyta (275-276 r. n.e.) / Wiesław Kaczanowicz. - [Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988]
 • Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235 - 284 n.e.[naszej ery] / Wiesław Kaczanowicz. - Katowice : UŚ, 1990 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1102
 • Brytania i Irlandia w opisie Bedy Czcigodnego / Wiesław Kaczanowicz. - [B.m. : b.w., 1982]
 • Cesarz Probus : 276-282 n.e. / Wiesław Kaczanowicz. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1997 (Katow. : UŚ) Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1678
 • Classis Britannica / Wiesław Kaczanowicz. - Lublin : [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1994]
 • Gordian III : ideał władcy okresu początków kryzysu Cesarstwa Rzymskiego w świetle źródeł numizmatycznych / Wiesław Kaczanowicz. - [Katowice : Uniwersytet Śląski], 1993
 • Magazyn Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Częstochowie ; zespół red. Wiesław Kaczanowicz przewodn. - 2003, nr 31--
 • Magazyn Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Częstochowie ; zespół red. Wiesław Kaczanowicz przewodn. - 2003, nr 31-- Nr 31 (2003)
 • Magazyn Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Częstochowie ; zespół red. Wiesław Kaczanowicz przewodn. - 2003, nr 31-- Nr 32 (2004)
 • Magazyn Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Częstochowie ; zespół red. Wiesław Kaczanowicz przewodn. - 2003, nr 31-- Nr 33 (2005)
 • Magazyn Numizmatyczny / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w Częstochowie ; zespół red. Wiesław Kaczanowicz przewodn. - 2003, nr 31-- Nr 35 (2007)
 • Mennictwo uzurpatorskie w cesarstwie rzymskim w III w. n.e. : zarys problematyki / Wiesław Kaczanowicz. - Wrocław : [Uniwersytet Wrocławski], 1995
 • Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej połowy III w. n.e. (do 284 r.) / Wiesław Kaczanowicz. - [Toruń : Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, 1992]
 • Obieg pieniężny na terenie Brytanii w czasach uzurpacji Karauzjusza i Allektusa / Wiesław Kaczanowicz. - [B.m. : b.w., 1991]
 • Probus the emperor 276-282 AD : a biographical study / Wiesław Kaczanowicz ; [transl from the Pol. by Marcin Pawłowski]. - Cieszyn : Polish Historic Association, 2003
 • Propaganda of Philip the Arabian's dynastic idea (244-249 A.D.) : numismatic evidence / Wiesław Kaczanowicz. - Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1996
 • Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana / Wiesław Kaczanowicz. - [B.m. : b.w., 1976]
 • Rzym antyczny : polityka i pieniądz / pod red. Wiesława Kaczanowicza. [Cz.] 3. - Katowice : Wydaw. UŚ , 1999 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 1810
 • Rzym antyczny : polityka i pieniądz = The ancient Rome : politics and money / pod red. Wiesława Kaczanowicza. [Cz.] 4. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2008 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2558
 • Rzymskie teksty z Vindolandy (Wielka Brytania) / Wiesław Kaczanowicz. - [Warszawa : b.w., 1985]
 • Studia z dziejów antyku : pamięci profesora Andrzeja Kunisza / pod red. Wiesława Kaczanowicza. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 2166
 • Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n.e. / Wiesław Kaczanowicz. - Katowice : UŚ , 1985 (Katow : UŚ) Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 757
 • Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w świetle ikonografii i legend monet : (wybrane zagadnienia) / Wiesław Kaczanowicz. - [Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], 1976
 • W sprawie tzw. galijskich mennic Karauzjusza / Wiesław Kaczanowicz. - Wrocław : [Uniwersytet Wrocławski], 1987
 • Wał Hadriana - pogranicze świata rzymskiego i celtyckiego / Wiesław Kaczanowicz. - [B.m. : b.w., 1995]

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj