Wikipedia:Głosowania/Źródła pierwotne przy streszczeniu w artykule dotyczącym dzieła

Głosowanie zostało zakończone. Propozycja została odrzucona
 • za: 40
 • przeciw: 22
 • neutralne: 7
 • wynik: 64,52% za

Sformułowanie problemuEdytuj

Wielokrotnie był poruszany temat dopuszczenia źródła pierwotnego, jakim jest film fabularny (aktorski lub animowany), odcinek serialu, gra komputerowa lub utwór literacki z fabułą (powieść, nowela, opowiadanie itp.) do uźródłowienia sekcji dotyczącej streszczenia utworu. Ostatnia szersza dyskusja w Kawiarence w marcu 2017 roku, która zakończyła się przez niektórych uznawanym konsensusem. Kwestia ta jednak nie została nigdzie formalnie spisana, a temat ten pojawia się od czasu do czasu w dyskusjach.

Film fabularny, odcinek serialu, gra komputerowa i utwór literacki z fabułą są dziełami, które kwalifikują się jako źródła opublikowane i łatwo dostępne, czyli spełniają wymóg weryfikowalności.

Znaczna część tych dzieł, a zwłaszcza tych powstających współcześnie, nie posiada wiarygodnych źródeł wtórnych, na podstawie których można stworzyć sekcję w artykule dotyczącą streszczenia dzieła. Recenzje lub publikacje naukowe proponowane jako źródła nie zawsze zawierają wiarygodne dane, a więc nie zawsze umożliwiają rzeczywiste zweryfikowanie streszczenia utworu. Ponieważ artykuły piszemy i weryfikujemy na podstawie źródeł, nie zaś doklejamy i dopasowujemy źródła do napisanego wcześniej tekstu, cytowanie w przypisie samych dzieł przy braku wiarygodnych źródeł wtórnych jest często uzasadnioną koniecznością. Na en wiki źródło pierwotne jest często zalecanym źródłem do napisania streszczenia filmu, gry komputerowej i utworów literackich.

Sposób wprowadzania propozycji po przegłosowaniuEdytuj

Dopisanie ustaleń zalecenia na podstawie wyniku głosowania w Wikipedia:Bibliografia.

Propozycja do przegłosowaniaEdytuj

Źródłem pierwotnym, jakim jest film, odcinek serialu, gra komputerowa lub utwór literacki z fabułą (powieść, nowela, opowiadanie) można uźródłowić tylko streszczenie utworu w artykule o filmie, serialu, grze komputerowej lub utworze literackim z fabułą przy zachowaniu neautralnego punktu widzenia. Streszczenie na podstawie źródła pierwotnego powinno opisywać tylko to, co się dzieje w filmie, odcinku serialu, grze komputerowej lub w utworze literackim z fabułą, bez ich interpretacji, analiz czy przymiotników określających nasze własne spostrzeżenia. W przypadku filmów, odcinków seriali i gier komputerowych nie powinny się znaleźć w nim nazwiska aktorów, techniczne detale, szczegółowe opisy „scena po scenie” lub dialogi (jeżeli któryś z tych elementów, w tym analiza i interpretacja dzieła, pojawia się w streszczeniu utworu, samo dzieło nie jest wystarczającym źródłem).

Streszczenie utworu na postawie źródła pierwotnego nie powinno stanowić dominującego elementu treści hasła, a samo źródło pierwotne nie może być głównym i dominującym źródłem, które pojawiło się w artykule. Hasło ze streszczeniem utworu z wykorzystaniem źródła pierwotnego musi mieć wykazaną encyklopedyczność dzieła przy wykorzystaniu źródeł wtórnych, zgodnie z zasadą WP:NIEŁAD. Wyjątek stanowią oddzielne listy odcinków seriali, pod warunkiem, że inne informacje podane w tej liście posiadają wiarygodne i rzetelne źródła wtórne.

Źródło pierwotne nie może być używane jako źródło do pisania streszczeń wyżej wymienionych dzieł w przypadkach:

 • dzieł zaginionych lub niewydanych;
 • dzieł, w których występuje symbolika lub elementy kulturowe, które wymagają odpowiedniej interpretacji popartej źródłami wtórnymi;
 • dzieł, których napisanie streszczenia wymaga przedstawienia ich analizy, interpretacji i odniesień.
 • dzieł z zakresu szerokorozumianej klasyki literatury i filmu, zwłaszcza tych, które zostały szeroko i szczegółowo opracowane w źródłach wtórnych.

Dla filmów w przypisie należy użyć wykorzystanej wersji filmu z użyciem szablonu {{Cytuj}}, gdzie w parametrze tytuł = podajemy pełny tytuł filmu, w parametrze autor = – nazwisko reżysera, w parametrze wydawca = – nazwę dystrybutora filmu, a w parametrze data = – datę premiery filmu. Wykorzystaną wersję utworu wskazujemy również, używając: przy streszczeniach odcinków seriali {{Cytuj odcinek}}, przy grach komputerowych –{{Cytuj grę komputerową}}, a przy utworach literackich z fabułą – {{Cytuj książkę}}.

GłosowanieEdytuj

Zasady głosowaniaEdytuj

 • Głosować mogą: osoby będące w chwili rozpoczęcia głosowania zarejestrowane od co najmniej trzech miesięcy i mające wówczas na koncie co najmniej 100 edycji.
 • Propozycja zostanie przyjęta, jeżeli:
  • zagłosuje za co najmniej 20 uprawnionych wikipedystów
  • liczba głosów za będzie stanowić co najmniej 70 % całkowitej liczby głosów za i przeciw (tu głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę).
 • Głosowanie trwa 21 dni (jak to podano poniżej).
Głosowanie zakończone
Rozpoczęcie: 20 lutego 2022 22:21:04 Zakończenie: 13 marca 2022 22:21:04

ZaEdytuj

Głosujemy, wpisując ~~~~ i najwyżej jednolinijkowy komentarz.

 1. Mike210381 (dyskusja) 22:21, 20 lut 2022 (CET)
 2. Ironupiwada (dyskusja) 23:18, 20 lut 2022 (CET)
 3. Potrzebne są te zalecenia. Pachidensha (dyskusja) 23:27, 20 lut 2022 (CET)
 4. ptjackyll (zostaw wiadomość) 23:29, 20 lut 2022 (CET) Oczywista oczywistość.
 5. Duży Bartek / Hmmm? 00:07, 21 lut 2022 (CET)
 6.   Zdecydowanie za SkrzydlatyMuflon (dyskusja) 00:16, 21 lut 2022 (CET)
 7. Panek (dyskusja) 08:24, 21 lut 2022 (CET)
 8. Majonez truskawkowy (dyskusja) 09:25, 21 lut 2022 (CET)
 9. Aramil Feraxa (Napisz do mnie!) 10:12, 21 lut 2022 (CET)
 10. Za Lazar5 (dyskusja) 11:42, 21 lut 2022 (CET)
 11. Radagast13 (dyskusja) 11:48, 21 lut 2022 (CET)
 12. Jeśli chodzi o suchy opis fragmentu fabuły, bez własnych interpretacji i wniosków, to nie widzę problemu. Czasami źródła mogą np. konsekwentnie pomijać spoilery, które jako istotny element fabuły są ważne z punktu widzenia Wikipedii. ~CybularnyNapisz coś ✉ 12:45, 21 lut 2022 (CET)
 13. DrPZDYSKUSJA 17:11, 21 lut 2022 (CET)
 14. Pozdrawiam (dyskusja) 19:00, 21 lut 2022 (CET) Propozycja nieidealna (pod punkty na liście wyjątków można podciągnąć bardzo dużo), ale lepsze to, niż nic. Czasami proste rzeczy lepiej podeprzeć samym utworem, niż jakimś bardzo fragmentarycznym źródłem wtórnym.
 15. Fruflea (dyskusja) 20:49, 21 lut 2022 (CET)
 16. Alvea (dyskusja) 15:37, 22 lut 2022 (CET)
 17. Offeliaa (dyskusja) 22:18, 22 lut 2022 (CET)
 18. Michał Sobkowski dyskusja 13:00, 23 lut 2022 (CET)
 19. Beno (dyskusja) 16:26, 23 lut 2022 (CET)
 20. MOs810 (dyskusja) 17:39, 23 lut 2022 (CET) wszystko i tak będzie pod kontrolą społeczności, więc nie należy się spodziewać wielkich wynaturzeń
 21. Yurek88 (vitalap) 21:26, 23 lut 2022 (CET)
 22. Pottero (dyskusja) 22:03, 23 lut 2022 (CET)
 23. Mimo wszystko tutaj, ale skoro wymaga się tekstu jednozdaniowego (uaha, widziałam wyjątki w głosach przeciw), to tylko śmignę, że doceniam wkład pracy, natomiast wyjątki będą zarówno w przód, jak i w tył, a sformułowania mogą być mylące, ale wydaje mi się, że w tym przypadku skórka warta jest wyprawki (brzydzę się futrami naturalnymi, ale tu to sformułowanie naprawdę pasuje). Marencja (dyskusja) 23:38, 23 lut 2022 (CET)
 24. Andrzei111 (dyskusja) 00:21, 24 lut 2022 (CET)
 25. Sidevar (dyskusja) 20:42, 24 lut 2022 (CET) Zasada jest stosowana w praktyce od lat, w tym w artykułach wyróżnionych
 26. Gżdacz (dyskusja) 00:22, 27 lut 2022 (CET) - z zastrzeżeniem, że opis fabuły na podstawie takiego źródła jest niewystarczający do wyróżnienia artykułu
 27. King10 (dyskusja) 11:37, 27 lut 2022 (CET)
 28. Kobrabones (dyskusja) 23:25, 28 lut 2022 (CET)
 29. Electron   19:17, 1 mar 2022 (CET)
 30. Dreamcatcher25 (dyskusja) 11:40, 3 mar 2022 (CET)
 31. Sir Lothar (dyskusja) 12:48, 4 mar 2022 (CET) Podobnie jak Sidevar.
 32. rdrozd (dysk.) 00:55, 7 mar 2022 (CET) zdrowy rozsądek ponad wszystko.
 33. Yashaa (dyskusja) 13:39, 7 mar 2022 (CET)
 34. 【PanOreganko】 (dyskusja) 16:58, 9 mar 2022 (CET)
 35. Mivhal (dyskusja) 20:48, 9 mar 2022 (CET)
 36. kićor =^^= 23:19, 9 mar 2022 (CET) Z oporami ale jednak tu.
 37. Childish chleb (dyskusja) 6:30, 11 mar 2022 (CET)
 38. Bartek z Polski (dyskusja) 18:39, 11 mar 2022 (CET)
 39. Kenraiz (dyskusja) 19:31, 11 mar 2022 (CET)
 40. Rosewood |napisz| 22:53, 12 mar 2022 (CET)

PrzeciwEdytuj

Głosujemy, wpisując ~~~~ i najwyżej jednolinijkowy komentarz.

 1. Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 22:42, 20 lut 2022 (CET) utwór o którym jest artykuł wcale nie powinien być używany przy tworzeniu artykułu. Wszystko powinno być uźródłowione opracowaniami.
 2. AnnaWarszawianka (dyskusja) 00:31, 21 lut 2022 (CET)
  Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 11:36, 21 lut 2022 (CET) Chciałem poprzeć, ale idiotyczna sekcja "Źródło pierwotne nie może być używane jako źródło do pisania streszczeń wyżej wymienionych dzieł w przypadkach" zawiera wyjątki, które można interpretować dla prawie każdego utworu. Poprę jeśli te wyjątki wylecą.
 3. Gdarin dyskusja 11:44, 21 lut 2022 (CET) Piotrus ma rację, jak przyjmiemy propozycję w obecnej wersji, to potem się będziemy kłócić, czy dane dzieło zalicza się do listy szerokorozumianej klasyki literatury i filmu, czy też nie, albo czy dzieło wymaga przedstawienia analizy, interpretacji i odniesień czy też może występuje w nim symbolika lub elementy kulturowe, które wymagają odpowiedniej interpretacji popartej źródłami wtórnymi (kto ma o tym decydować?)
  To normalne, że ogólne zasady pozostawiają pole do interpretacji w konkretnych przypadkach. Np. niby mamy jasne WP:WER, ale i tak powstają dyskusje czy dane źródło jest wiarygodne, jeśli nie to czy blacklistować czy tylko unikać itp. To nie jest powód do rezygnacji z tworzenia zasad i zaleceń. ~CybularnyNapisz coś ✉ 15:01, 22 lut 2022 (CET)
 4. PG (dyskusja) 15:24, 21 lut 2022 (CET) Ze względu na niemal pewne wprowadzanie w błąd nowicjuszy, że takie „źródło” wstawione do artykułu może być użyte do wszystkich informacji w artykule.
 5. Aotearoa dyskusja 17:09, 21 lut 2022 (CET) Propozycja była dyskutowana, jednak głosy "nie po linii" były obcesowo zbywane, przez co powstał koszmarek z nonsensami typu, że dzieło, którego nie ma nie może być źródłem streszczenia tego dzieła (ciekawe jak opisać streszczenie zaginionego dzieła na podstawie tegoż zaginionego dzieła), zaś wymienione pozostałe wyjątki na "nie" można dopasować dokładnie do każdego utworu filmowego, czy literackiego
 6. --Teukros (dyskusja) 18:59, 21 lut 2022 (CET)
 7. Paelius (dyskusja) 18:40, 22 lut 2022 (CET). Per uwagi (te nieuwzględniane) w dyskusji w kawiarence. Paelius (dyskusja) 18:40, 22 lut 2022 (CET)
 8. Wostr (dyskusja) 20:27, 22 lut 2022 (CET)
 9. Głosowanie w trakcie toczonej ciągle dyskusji na ten sam temat w kawiarence nie jest dobrym pomysłem. ~malarz pl PISZ 13:03, 23 lut 2022 (CET)
 10. Boston9 (dyskusja) 16:07, 23 lut 2022 (CET)
 11. Powerek38 (dyskusja) 16:39, 23 lut 2022 (CET) Niestety w tej postaci propozycja jest tak zniuansowana, że aż trudna w stosowaniu, chociażby w podniesionej wyżej kwestii zdefiniowania, co jest klasyką. Ale doceniam chęć uregulowania problemu, sam jestem zmęczony ciągłym wałkowaniem tej sprawy, przy czym mnie wydaje się oczywiste, że wikipedysta ma prawo, przy zachowaniu dobrego warsztatu, streścić dzieło, z którym się zapoznał.
 12. Lukasz Lukomski (dyskusja) 16:57, 23 lut 2022 (CET)
 13. Kapsuglan (dyskusja) 20:47, 23 lut 2022 (CET)
 14. PawełMM (dyskusja) 01:17, 24 lut 2022 (CET)
 15. Tempest (dyskusja) 12:48, 28 lut 2022 (CET) Przyjęcie tej propozycji może na dłuższą metę doprowadzić do legalizacji OR-u.
 16. Niestety, nie rozwiano moich wątpliwości :( Powinniśmy iść w stronę możliwie pełnego uźródłowienia, możliwie jak najlepszymi źródłami. Z dokładną informacją co i dokładnie czym jest poparte. Nie sądzę, by ta propozycja szła we właściwą stronę (choć doceniam i sam zauważam potrzebę jakiejś kodyfikacji tego zagadnienia, wahałem się nad głosem wstrzymującym – jednak przedstawiona propozycja jest zbyt jednostronna – nie uwzględniono wielu zastrzeżeń). Nedops (dyskusja) 21:59, 6 mar 2022 (CET)
 17. Jak Nedops. Wiklol (Re:) 22:59, 11 mar 2022 (CET)
 18. Tebeuszek (dyskusja) 23:23, 11 mar 2022 (CET). Popieram wykorzystanie wymienionych utworów jako materiałów źródłowych. Sprzeciwiam się wprowadzeniu tej regulacji, ponieważ koliduje z innymi ustaleniami, jest nieprecyzyjna, niekonsekwentna – i w rezultacie konfliktogenna.
 19. Pablo000 (dyskusja) 12:25, 12 mar 2022 (CET) Wszelkie zasady, kryteria i wytyczne powinny być jak najbardziej zwięzłe, precyzyjne i pozostawiające małe obszary niejasności. Tutaj tak nie jest.~~
 20. Grudzio240 (dyskusja) 11:41, 13 mar 2022 (CET) Ze względu na rozciąganie tego na filmy i gry kom. a także wiele wyjątków, skomplikowanie.
 21. Ynnarski (podyskutujmy) 13:23, 13 mar 2022 (CET) jak Marek i Nedops.
 22. Alan ffm (dyskusja) 18:54, 13 mar 2022 (CET) jak Gdarin

Wstrzymuję sięEdytuj

Głosujemy, wpisując ~~~~ i najwyżej jednolinijkowy komentarz.

 1. Idea jest imo w zasadzie słuszna (z pewnymi zastrzeżeniami), ale w obecnej formie to nadal nie jest akceptowalny tekst zaleceń. Wykonano dużą pracę i wiele zmian na lepsze (mimo oporów), ale jeszcze ciągle za mało. Henryk Tannhäuser (...) 12:21, 21 lut 2022 (CET)
 2. Mieszane odczucia :) Z żalem, ale tutaj. Byłoby to trochę skodyfikowanie stanu, który de facto i tak trochę akceptujemy. Wszystko jest dla mnie jednak zbyt mgliste. Zostałbym przy zdrowym rozsądku, bez dodatkowych zapisów. Bardzo, ale to bardzo jednak doceniam pracę przy tworzeniu propozycji i chęci wprowadzania jakichkolwiek zmian na Wiki, o co jest ostatnio, mam wrażenie, bardzo ciężko. Emptywords (dyskusja) 22:15, 23 lut 2022 (CET)
 3. Ogólnie jestem za, ale wprowadzone wyjątki spowodują, że będzie to martwe prawo. Dlatego tutaj. Tomasz91 (dyskusja) 12:53, 28 lut 2022 (CET)
 4. Kpjas (∵ ✍) 23:57, 6 mar 2022 (CET) inicjatywa wprowadzenia pisanej zasady, chwalebna, ale opisane wyjątki są jednak bardzo niefortunne.
 5. Jw. Ented (dyskusja) 16:40, 11 mar 2022 (CET)
 6. Jacek555 22:01, 12 mar 2022 (CET)
 7. Dobra inicjatywa, ale propozycja jeszcze do doszlifowania. --Hektor Absurdus (dyskusja) 22:28, 12 mar 2022 (CET)

DyskusjaEdytuj

Sprawy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem głosowania proszę omawiać w Kawiarence, na stronie dyskusji konkretnej osoby, bądź ew. na stronie dyskusji głosowania.

 • @Piotrus, @Gdarin w toku dyskusji nad propozycją nie pojawiły się z Waszej strony wątpliwości, co do zapisu tych wyjątków, a na nie zwrócono mi uwagę. Piotrus te wyjątki cytowałem w dyskusji pomiędzy Tobą, mną i @Radagast13... teraz masz uwagi do nich? „szerokorozumianej klasyki literatury i filmu, zwłaszcza tych, które zostały szeroko i szczegółowo opracowane w źródłach wtórnych”, chodzi o te, które zostały szeroko opracowane w źródłach wtórnych, w taki sposób, że pozwalają one na napisanie streszczenia na ich podstawie. Dzieło może być szeroko opracowane, ale nie można napisać na ich podstawie streszczenia. Mike210381 (dyskusja) 13:34, 21 lut 2022 (CET)
  • Zamiast: Źródło pierwotne nie może być używane jako źródło do pisania streszczeń wyżej wymienionych dzieł w przypadkach (...) powinno być: Źródła wtórne są szczególnie pożądane w przypadkach (...), wtedy bym propozycję poparł (@Piotrus a Ty?). Gdarin dyskusja 13:51, 21 lut 2022 (CET)
   • @Gdarin Jeżeli mogę zmienić treść w trakcie głosowania, to nie widzę przeciwskazań... nawet uważam, że jest to bardziej trafne. Mike210381 (dyskusja) 13:54, 21 lut 2022 (CET)
Oczywiście poza pierwszym przypadkiem ;) Mike210381 (dyskusja) 14:20, 21 lut 2022 (CET)
 • @PG propozycja wyraźnie wskazuje, do czego można wykorzystać źródło pierwotne... tylko w przypadku streszczenia, więc nie widzę tutaj możliwości wprowadzenia w błąd. Ale każdy widzi, to co chce widzieć. Mike210381 (dyskusja) 15:40, 21 lut 2022 (CET)
  • @Mike210381 Jak zamierzasz przekazać to zastrzeżenie nowicjuszom, którzy nie czytają żadnych stron z zasadami czy stron pomocy, a tylko kopiują to, co widzą w danej chwili? PG (dyskusja) 15:46, 21 lut 2022 (CET)
   • @PG jeżeli nowicjusze nie czytają stron z zasadami, to jak mogą te zapisy wprowadzać w błąd? Mike210381 (dyskusja) 15:50, 21 lut 2022 (CET)
   • A odpowiadając na Twoje pytanie, to przekazać je można na takiej samej zasadzie, jak powołujemy się na już istniejące zasady i zalecenia. W innym razie, to po co nam jakiekolwiek zasady i zalecenia. Działajmy na zasadzie wolnej amerykanki, po co nam WP:WER, WP:NPA i tak dalej, przecież nowicjusz i tak ich nie czyta, nie przestrzega (a mamy ogrom artykułów choćby bez źródeł, na których się wzorują). Wybacz, ale Twój powód przeciw jest najbardziej absurdalny z możliwych. Mike210381 (dyskusja) 16:05, 21 lut 2022 (CET)
    • Wybaczam, ale z takim podejściem do opinii innych niż twoja nigdy nie uda ci się wprowadzić żadnej zasady, chyba że zostaniesz dyktatorem. PG (dyskusja) 16:15, 21 lut 2022 (CET)
     • @PG cóż za merytoryczny komentarz. Z jakim podejściem? Uwzględniłem znaczną część opinii pojawiających się w dyskusji. Co jest merytorycznego w Twojej opinii? Hmmm? Wskazujesz, że propozycja wskazuje w błąd i że ktoś może odczytać ją jako zezwolenie na użycie źródła pierwotnego dla całości artykułu. W którym miejscu? Mike210381 (dyskusja) 16:29, 21 lut 2022 (CET)
 • @Aotearoa dla Ciebie po linii to całkowity zakaz. Oczywiste jest to, że nie będę uwzględniał czegoś, za czym sam zagłosuje przeciw, a Twój głos był oczywisty. A i są dzieła zaginione lub niewydane, które są encyklopedyczne i mamy o nich hasła na pl wiki. Mike210381 (dyskusja) 17:21, 21 lut 2022 (CET)
Nie zauważyłem tych wyjątków w poprzedniej dyskusji, ale moim zdaniem całkowicie torpedują ten pomysł. Mamy zasade "robimy tak, chyba, że wyjątki a, b, c. Wyjątki są bardzo szerokie i różnie interpretowane, więc robimy co chcemy bo niby tak, ale prawie wszystko podciągnie się pod wyjątki." Czyli zasada do niczego, bo wyjątki ją niszczą. Jak wyleci cała ta bezsensowna sekcja, to poprę, ale już za późno. Więc co będzie, nie ma znaczenia, lepiej nie wprowadzać martwych zasad, a ta taką będzie, bo nic nie zmieni ("robimy tak i nie, jak było"). PS. Z praktycznego punktu widzenia, widzę sporo haseł, gdzie fabuła jest uźódławiana źródłem pierwotnym, z czym nie mam problemów, więc nie wiem po co wogóle ta zasada, która nic nie zmieni, tylko doda nam niepotrzebną stronkę (rozrasta się biurokracja). Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 11:38, 22 lut 2022 (CET)
wg konsensusu z 2017 roku: nie ma przyzwolenia na interpretowanie, acz na podawanie faktów widzialnych gołym okiem już tak. Nikt oczywiście nikomu nie zabroni uźródłowienia fabuły gry, filmu, książki czy innego dzieła sztuki, ale same fakty na podstawie dzieła - powinniśmy się zgodzić, by można było opisać, @Mike210381 czy Twoim zdaniem ten konsensus był zły? Gdarin dyskusja 11:52, 22 lut 2022 (CET)
@Piotrus nie mogę się z Tobą zgodzić, że można wszystko podciągnąć pod wyjątki... jak można wymagać źródła wtórnego, jeżeli coś nie zostało opracowane w źródłach wtórnych, tak, aby pozwalało napisać streszczenie... więc nie można podciągnąć wszystkiego... nie ma możliwości zadowolenia wszystkich, ale te wyjątki przewijały się w dyskusji, dlatego je dodałem... proszę przeczytaj dyskusję pomiędzy Tobą, mną i Radagastem, może wtedy sobie przypomnisz. @Gdarin konsensus ten był kilkukrotnie podważany, w tym w zeszłym roku i w jednej z dyskusji nad medalem. Dlatego podjąłem próbę rozwiązania tego problemu za pomocą formalnego głosowania. Mike210381 (dyskusja) 14:30, 22 lut 2022 (CET)
Tylko niepotrzebnie przekomplikowałeś sprawę. Próba zadowolenia wszystkich nikogo nie zadowoli. Z drugiej strony, niby drobna większość jest za. A ja zostanę na swoim - poparłbym prostszą wersję tego co napisałeś. Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus Słucham? 17:10, 22 lut 2022 (CET)
@Piotrus różne zarzuty już padały pod moim adresem, zarówno w dyskusji w kawiarence, jak i tutaj... może i przekomplikowałem. Jak masz czas to przeczytaj uważnie całą dyskusję, może uda Ci się mnie zrozumieć. Niestety tu nie wystarczy drobna większość i z drugiej strony ciut szkoda, że zgłosiłeś wątpliwość do tego zapisu tutaj, a nie podczas dyskusji. I niestety jest to kolejny przykład, który obrazuje, jak słuchamy siebie i argumentów (czytamy, co kto napisał) w tej Społeczności. Pozdrawiam. Mike210381 (dyskusja) 17:29, 22 lut 2022 (CET)
 • @Malarz pl dyskusja w kawiarence była przewidziana na 2 tygodnie, czekałem 4 tygodnie. Ostatni komentarz dotyczący propozycji tego głosowania padł 15 lutego. Więc dyskusja nad samą propozycją już nie trwa, teraz to jest sondaż Jacka. Mike210381 (dyskusja) 13:10, 23 lut 2022 (CET)