Wikipedia:Kategorie tematyczne

Kategorie tematyczne (kategorie eponimiczne) – rodzaj kategorii w których, w odróżnieniu od kategorii obiektowych, kategoryzowane są elementy (artykuły i kategorie podrzędne) związane w nieustrukturyzowany, asocjacyjny sposób z tematem danej kategorii. Charakterystyczną cechą tych kategorii jest ich niejednorodna zawartość, np. łączenie w ramach jednej kategorii elementów dotyczących biografii, jednostek terytorialnych, organizacji itp.

Rodzaje kategorii

edytuj
 • kategorie obiektowe – kategoryzowane są w nich jednorodne elementy, będące przedmiotem tych kategorii i powiązane między sobą relacjami przechodnimi (kategoria A jest podkategorią B wtedy, gdy każdy element należący do kategorii A jest jednocześnie elementem kategorii B), np. biografie, miejscowości, przedsiębiorstwa;
 • kategorie tematyczne – w odróżnieniu od kategorii obiektowych, kategoryzowane są w nich wszystkie niejednorodne elementy, powiązane jedynie w asocjacyjny sposób z tematem tej kategorii;
 • metakategorie – kategoryzujące elementy poza przestrzenią główną (metastrony): strony administracyjno-konserwacyjne, pomocy, szablonów, portali, wikiprojektów, stron wikipedystów i inne.

Kategoryzacja kategorii tematycznych

edytuj
 • Kategorie tematyczne mogą być kategoriami podrzędnymi wyłącznie kategorii o charakterze tematycznym.
 • Kategorii tematycznych nie należy kategoryzować jako podrzędnych kategorii do jednorodnych kategorii obiektowych, ponieważ zawierają one niejednorodne elementy, związane jedynie w asocjacyjny sposób z tematem tej kategorii i przez to nie mogą one stanowić podzbioru jednorodnej agregacyjnej kategorii obiektowej, np.:
 • Jeśli istnieje artykuł, będący „tematem” danej kategorii tematycznej, to należy kategoryzować go zarówno jako artykuł główny w danej kategorii tematycznej, jak również w pozostałych odpowiednich dla tego artykułu kategoriach obiektowych, stosując przy tym dokładnie te same kryteria kategoryzacji, jak przy wszystkich innych artykułach nie posiadających „własnej” kategorii tematycznej. Nie należy w to miejsce natomiast kategoryzować całej (niejednorodnej) kategorii tematycznej jako kategorię podrzędną dla kategorii obiektowych, a jedynie sam artykuł główny tej kategorii. Wprawdzie często wydaje się na pierwszy rzut oka, że sama nazwa kategorii tematycznej dobrze pasuje jako podkategoria do zakresu tematycznego określonej kategorii obiektowej, jednak nie znaczy to jeszcze wcale, że wszystkie zawarte (bezpośrednio i pośrednio) w tej kategorii tematycznej elementy mieścić się będą w zakresie tematycznym potencjalnej nadrzędnej kategorii obiektowej. Jeśli natomiast znaczna cześć (bezpośrednich lub też pośrednich) elementów danej kategorii tematycznej dalece nie odpowiada zakresowi tematycznemu potencjalnej nadrzędnej kategorii obiektowej, takowe przyporządkowanie niniejszej kategorii byłoby tu niewłaściwe i powodowałoby niespójności w danej gałęzi kategoryzacyjnej, poprzez pojawianie się w niej niepowiązanych zupełnie relacyjnie z zakresem kategorii elementów.
 • Kategorie tematyczne mogą natomiast zawierać jako kategorie podrzędne zarówno kolejne bardziej szczegółowe kategorie tematyczne, jak również i kategorie obiektowe.

Kategorie tematyczne związane z osobami

edytuj
  Z tym tematem związana jest kategoria: Kategorie według osób.

Jednym z często spotykanych przypadków kategorii tematycznych są kategorie związane z osobami. Mogą one grupować artykuły związane z daną osobą, np.:

 • dzieła autorstwa tej osoby,
 • utwory (np. literackie, filmowe, sceniczne, plastyczne, pomniki itp.) poświęcone tej osobie,
 • obiekty nazwane na cześć tej osoby, np. obiekty geograficzne, ulice, budynki i budowle, szkoły, uczelnie, jak i inne organizacje, instytucje czy wydarzenia.

Przykłady

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Mehmet Ali Ağca jest w kategorii tematycznej Kategoria:Jan Paweł II która jest w podkategorią Kategoria:Papieże – stan na 11.03.2012