Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(21/2010) Sprawa blokady użytkownika PawełS

Wniosek o arbitraż dotyczący rozpatrzenia okoliczności i zasadności nałożenia półrocznej blokady na użytkownika PawełS

Wnioskuję o rozpatrzenie okoliczności i zasadności zablokowania mnie, PawłaS na pół roku.

Zaangażowane strony: Wikipedysta:PawełS, Wikipedysta:rdrozd, Wikipedysta:Masur, Wikipedysta:Nux, Wikipedysta:Patrol110, Wikipedysta:Nedops

Składam wniosek do Komitetu ponieważ próba mediacji, podjęta przez Pura mimo braku woli do dyskusji ze strony nakładającego blokadę, nic nie zmieniła. Ostatnia inicjatywa ze strony mediatora miała miejsce ponad miesiąc temu, więc uważam proces mediacji za obumarły.

Blokada została uzasadniona ,,skandalicznym zachowaniem, postawą buty i braku dobrej woli", mimo, że rzekomo w bardzo krótkim czasie otrzymałam wiele upomnień i wskazówek, co robię źle, a mimo to dokonałem takich edycji: [1], [2].

W związku z tym wnioskuję o rozpatrzenie:

1) Czy zbytnia pewność siebie jest złamaniem jakichkolwiek zasad i zaleceń pisanych?

2) Czy zawarte, w wypowiedzi mającej być dowodem na moją winę, moje pytania o to jak poprawić swoją pracę, oraz wyrażenie żalu dyskutowania o mnie beze mnie jest przejawem braku dobrej woli?

3) Czy właściwą metodą na pomiar dobrej woli jest ocena odpowiedzi na demonizowanie i robienie z użytkownika chorego psychicznie (,,za wszelką cenę próbujesz wprowadzić złą atmosferę w projekcie tak, aby prawdziwi kartografowie z tego projektu się wynieśli")? Jeśli tak, to wnioskuję o odpowiednią modyfikację szablonu powitalnego, tak aby od razu sprawdzić niezłomność dobrej woli, i brak buty przy okazji, potencjalnych Wikipedystów.

4) Czy edycje mające być dowodem mojej winy są przejawem wojny edycyjnej, obchodzeniem blokowania lub spóźnionym użyciem słowa ,,bubel"? Za co byłem blokowany w ostatnim czasie.

5) Czy edycje mające być dowodem mojej winy są przejawem śmiałego wstawiania niedoskonałych map? Na ten temat otrzymałem trochę upomnień i wskazówek.

6) Po rozstrzygnięciu powyższych wniosków, wnioskuję o skrócenie blokady proporcjonalnie do zasadności uzasadnienia i potraktowanie mojej odpowiedzi na bezkarny atak Patrola jako rodzaj obrony koniecznej.

Ponieważ za dowód mojej winy jest użyta moja odpowiedź na pomówienia w związku z tym wnioskuję o rozpatrzenie:

7) Czy wypowiedź ,,za wszelką cenę próbujesz wprowadzić złą atmosferę w projekcie tak, aby prawdziwi kartografowie z tego projektu się wynieśli" jest zgodna z Wikipedia:Wikietykieta i Wikipedia:Zakładaj dobrą wolę? Jeśli nie, to wnioskuję o tygodniową blokadę Wikipedysta:Patrol110, jako autora, i 1-godzinną blokadę Wikipedysta:Nedops za uchybienie w funkcji administratorskiej, ponieważ zareagował jedynie na odpowiedź na ten atak, przyznaję, że odpowiedź była na tym samym poziomie, ale nie na sam atak, mimo, że odpowiedź była bezpośrednio pod atakiem. Wniosek o blokady uzasadniam tym, że jeśli wspomniani Wikipedyści nie dostrzegają niestosowności swojego zachowania, to blokada będzie czytelną informacją, czy na takie zachowania można sobie pozwalać.

8) Czy moje wypowiedzi ,,Chociaż, jeśli to budzi taki opór tradycjonalistów, to mogę skalę zawęzić,... A co powiesz na dobór skali w łódzkim? Wydaje mi się, że dla Niżu powinna odpowiadać tradycjonalistycznym wymogom,.." ,,wskazują, że PawełS nie zamierza trzymać się przyjętych konwencji i wprowadza swoje" jak twierdzi rdrozd?

9) Czy podanie przy każdej mojej mapie, np: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mazowieckie_topo.png , źródła publikacji danych (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3 ) oznacza, że mapa prezentuje nieopublikowaną teorię, wynalazek, dane, hipotezę, argument czy pomysł, który można nazwać "twórczością literacką czy swobodną interpretacją historii, jak twierdzi rdrozd? Według rdrozda tymi nieopublikowanymi teoriami, miałyby być ,,w województwie mazowieckim nie płynie Wisła, a barwy hipsometryczne nietypowe dla obszaru nizinnego, mogą sugerować, że w okolicy Przysuchy i Szydłowca mamy Himalaje." Żeby stwierdzić, że Wisła nie płynie w województwie mazowieckim, trzeba stwierdzić, gdzie płynie.

9a) W związku z powyższym wnioskuję o sprawdzenie, czy Wisła na mojej mapie jest zaznaczona poza województwem mazowieckim? Samo nieznalezienie Wisły nie jest dowodem na niepłynięcie. Jest co najwyżej dowodem nieudolności poszukiwań, jak użycie niewłaściwego rodzaju mapy. Z kolei odnoszenie wrażenia, że mamy Himalaje tylko na podstawie barw jest co najwyżej dowodem na nieumiejętność czytania legendy umieszczonej na mapie, gdzie jest wyjaśnione, że kolor biały oznacza teren położony 400 m n.p.m, albowiem kolor biały nie jest zarezerwowany tylko dla Himalajów - w Szkocji też nie ma Himalajów http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uk_topo_en.jpg .
9b) W związku powyższym wnioskuję o rozpatrzenie, czy cechą charakterystyczną Himalajów jest wysokość 400 m n.p.m.?

10) Czy moje mapy prezentują celowo odmienne dane od podanych w źródle jak twierdzi Masur pisząc o oszustwie dokładniej ,,wprowadzajacej hoaxy. Bo to mniej wiecej tym jest" ?

11) Czy za wypowiedzenie wojny edycyjnej można uznać rewert rewertu dokonanego wbrew dobrym obyczajom, jak twierdzi Nux, czy też raczej wypowiedzeniem wojny jest rewert niezgodny z dobrymi obyczajami?

12) Czy 5 wpisów na stronie dyskusji JDavida 1, 2, 3, 4, 5, jest brakiem chęci do dyskusji, jak twierdzi Nux?

13) W przypadku stwierdzenia niesłuszności zarzutów w punktach od 8-12 wnioskuję o udzielenie upomnienia autorom niesłusznych zarzutów za brak rzetelności w wykonywaniu funkcji administratora, ponieważ zarzuty te miały być uzasadnieniem mojej ewentualnej blokady.

14) Z powodu zaangażowania w powyższy konflikt wnioskuję o wykluczenie ze składu zajmującego się tym wnioskiem Nedopsa i JDavida.

15) Przede wszystkim wnioskuję o umożliwienie mi obrony przed zarzutami. W tym celu wnioskuję o umożliwienie mi ustosunkowania się do zarzutów i dowodów, które miałyby znaleźć się w werdykcie Komitetu, przed ogłoszeniem werdyktu.

16) Jeśli Komitet nie jest skory, aby umożliwić mi obronę, wnioskuję o odrzucenie powyższego wniosku.

Pozdrawiam PawełS

Wniosek złożony poprzez wysłanie e-maila do członka Komitetu Arbitrażowego Wiktoryn <odpowiedź> 23:34, 19 gru 2010 (CET)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia w zakresie sporu powstałego w związku z użyciem uprawnień administratorskich. Polityka arbitrażu daje każdemu wikipedyście w sytuacji ostatecznej prawo kwestionowania przed Komitetem decyzji o nałożeniu na niego blokady. Zdaniem arbitrów w obecnym stanie postępowanie arbitrażowe stanowi jedyną możliwość rozwiązania spornej kwestii.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden arbiter nie wstrzymał się od głosu. 3 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu, składając oświadczenia o wyłączeniu się z postępowania arbitrażowego w tej sprawie.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 23:20, 23 gru 2010 (CET)

Oświadczenia arbitrów
 • Z uwagi na to, że wniosek dotyczy także mojej osoby, oczywiście wyłączam się z tej sprawy. Nedops
 • Z uwagi na zabranie przeze mnie głosu w sprawie blokady wyłączam się ze sprawy. Kicior99
 • Z uwagi na fakt, że nałożyłem 1. blokadę i wiele moich edycji jest związanych ze sprawą wyłączam się ze sprawy. JDavid

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem, w którym jego uczestnicy pracują wspólnie nad treścią i wyglądem haseł. Aby współpraca między wikipedystami przebiegała w niezakłóconej atmosferze, należy przestrzegać wypracowanych reguł postępowania. Przede wszystkim użytkownicy powinni przedkładać rozwój haseł nad własną wizję dotyczącą ich kształtu. Hasła nie stanowią własności żadnego wikipedysty: każdy uczestnik projektu jedynie je współtworzy i każdy użytkownik ma prawo je modyfikować, w szczególności usunąć edycje innego użytkownika, o ile zgłasza do nich poważne zastrzeżenia, np. merytoryczne. Aby uchronić hasło przed sporem edycyjnym, wikipedysta kwestionujący treść powinien dołożyć starań, aby jego decyzja była zrozumiała dla autora usuwanej treści. W tworzeniu Wikipedii ważne miejsce zajmuje więc również odpowiednie kontaktowanie się uczestników projektu. To dzięki merytorycznym rozmowom możliwe jest wspólne ulepszanie artykułów. W sprawach niejasnych dyskusje umożliwiają zrozumienie motywów postępowania drugiej strony. Z tego właśnie powodu w sytuacjach spornych proponuje się rozpoczęcie spokojnego i rzeczowego dialogu, aby jak najszybciej powstały problem został rozwiązany.

Zakres rozpatrywania wniosku

Komitet przyjął wniosek w zakresie dokonania oceny zasadności półrocznej blokady nałożonej na PawłaS przez Patrola110 (w uzgodnieniu z administratorami zabierającymi głos w dyskusji w tej sprawie na niejawnej liście administratorów). Jako że wpływ na tę blokadę miały edycje PawłaS w dłuższym okresie, Komitet uznał za konieczne całościowe przeanalizowanie wkładu PawłaS i związanych z tym edycji innych wikipedystów począwszy od 18 września 2010.

Materiał dowodowy oraz korespondencja w sprawie zostały załączone na osobnych podstronach werdyktu.

Ocena materiału dowodowego

Spory edycyjne w hasłach

W omawianym okresie PawełS wprowadził wykonane przez siebie mapy do dziewięciu haseł o polskich województwach. W siedmiu z nich wynikły spory edycyjne o różnym natężeniu polegające na usuwaniu i przywracaniu przygotowanych przez PawłaS map. Były one wycofywane przez Aotearoę, JDavida, Plogiego i Poznaniaka, a przywracane przez samego autora (zob. materiał dowodowy).

Komitet przypomina, że polityka arbitrażu nie pozwala Komitetowi oceniać sporu w warstwie merytorycznej. Może on jednak dokonać oceny działań jego uczestników, odnosząc je do zasad i zaleceń Wikipedii, dobrych praktyk oraz zdrowego rozsądku.

Komitet po raz kolejny zwraca uwagę na bezcelowość wzajemnego wycofywania edycji przez oponentów. Toczący spory edycyjne, o ile mają odrobinę wyobraźni, muszą być świadomi tego, że ich anulowanie zmian wkrótce również zostanie anulowane. Spory edycyjne przekładają się na utratę czytelności historii hasła, która prezentuje się o wiele lepiej, gdy adwersarze ze sobą dyskutują niż rywalizują. Komitet przypomina, że ideą wikipedystów powinno być wspólne rozwijanie haseł, a nie realizowanie własnych wizji. W związku z tym w sytuacji spornej zamiast kolejny raz wycofywać zmianę adwersarza o wiele rozsądniej napisać do niego wiadomość, która stanie się początkiem dyskusji ukierunkowanej na wypracowanie wspólnego, najlepszego dla Wikipedii stanowiska. Komitet nie zamierza wskazywać, która strona ma obowiązek rozpoczęcia dyskusji: czy ta, która kwestionuje treść (jak uważa PawełS), czy ta, która chciałaby ją do hasła wprowadzić (jak twierdzi JDavid). Zdaniem Komitetu nie jest istotne, kto tę dyskusję inicjuje. Ważne, aby w sytuacji spornej między stronami zaistniała merytoryczna rozmowa nastawiona na zrozumienie interlokutora. Jeśli więc adwersarz nie rozpoczyna dyskusji, należy samemu nawiązać z nim dialog.

Komitet zgadza się z PawłemS, iż jeśli tego wymaga sytuacja, powody anulowania bądź wycofania zmiany należy zainteresowanemu użytkownikowi dokładnie wyjaśnić, najlepiej w jego dyskusji. Z tego względu arbitrzy zgłaszają zastrzeżenia do działań Aotearoy z 19 września, JDavida z 23 września, Poznaniaka z 7 października. Niemniej na wycofanie edycji bez żadnego komentarza nie powinno się odpowiadać samym anulowaniem zmiany, lecz jednocześnie w dyskusji adwersarza należy napisać prośbę o wyjaśnienia. Samo poczynienie komentarza w opisie zmian należy ocenić za niedostateczne, gdyż nie można tego działania ocenić jako służącego rozwiązaniu spornej kwestii, lecz próbę zmiany hasła według własnego uznania, która liczy się z możliwością niezauważenia edycji przez oponenta lub zrezygnowania przez niego z kontynuowania sporu edycyjnego. PawełS, mimo że anulował edycje Aotearoy, JDavida i Poznaniaka (Komitet uznaje, że Plogi, anulując edycję PawłaS, kierował się bardziej względami estetycznymi niż merytorycznymi), ani razu nie zwrócił się jako pierwszy do swych oponentów z prośbą o wyjaśnienia. Takie zachowanie Komitet ocenia negatywnie. Arbitrzy zwracają PawłowiS uwagę na to, że wikipedyści powinni dokładać starań, aby hasła były poprawne pod względem merytorycznym. Skoro więc kolejni użytkownicy dostrzegają merytoryczne niedoskonałości (ale nie informują o nich zainteresowanego), to należy ich o te braki zapytać, a nie przyjmować, że dopóki ich nie wyartykułują wszystko jest w porządku.

Dyskusje w przedmiotowym sporze zostały zainicjowane dwukrotnie: 23 września przez JDavida (wkrótce zakończona, gdyż odpowiedź PawłaS została niezauważona przez JDavida) i 14 października przez Aotearoę (zakończona wycofaniem map z haseł). Jednakże z powodu niewłaściwej komunikacji i formy, jaką obie dyskusje przybrały, żadna z nich nie odniosła właściwego skutku i nie mogła przyczynić się do rozwiązania problemu.

W ocenie Komitetu PawełS nadinterpretuje zasadę Śmiało modyfikuj strony. Owa zachęta do rozwijania haseł w Wikipedii nie jest bezgraniczna, jak to uważa PawełS. Jednym z hamulców jej stosowania przez wikipedystę jest właśnie zgłaszanie zastrzeżeń do wykonywanej przez niego pracy. Jeśli użytkownik ceni sobie poprawność merytoryczną haseł, powinien podążać najbardziej racjonalną ścieżką postępowania w takiej sytuacji: mianowicie powinien pozwolić na wycofanie kwestionowanych treści z hasła (wątpliwości są rozstrzygane na ich niekorzyść), a następnie przekonać oponentów do swoich racji lub też uzyskać od nich wskazówki do poczynienia poprawek, a po ich wykonaniu przedłożyć poprawioną pracę do ponownej oceny (przed wstawieniem do przestrzeni głównej lub po wstawieniu z jednoczesną informacją o tym fakcie w dyskusji zainteresowanych). W przypadku niemożności wypracowania porozumienia należy zgłosić się do innych wikipedystów, najlepiej kompetentnych w spornej kwestii.

Kwestia oceny blokady PawłaS nałożonej przez JDavida jest utrudniona tym, że administrator blokujący przyznał (m.in. w odpowiedzi na pytania Komitetu), że z powodu nieszczęśliwego zbiegu okoliczności nie dostrzegł wiadomości od PawłaS z 23 września ([3]), gdyby zaś zapoznał się z nią, nie podjąłby decyzji o blokadzie. Komitet nie może JDavidowi przyznać racji (stwierdzenie przedstawione w odpowiedzi na pytania Komitetu), jakoby ten w sytuacji ciągłego usuwania i przywracania map PawłaS jako administrator miał jedynie dwie możliwości zareagowania: zabezpieczenie haseł lub też zablokowanie użytkownika (którą to też opcję zastosował). Zdaniem arbitrów lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby napisanie przez JDavida wiadomości do PawłaS, w której w związku ze zgłoszeniem poważnych zastrzeżeń poprosiłby o to, aby do czasu przedyskutowania problemu wykonane przez PawłaS mapy nie ilustrowały haseł Wikipedii. Dopiero gdyby na ten apel PawełS nie odpowiedział pozytywnie, w ocenie Komitetu blokada użytkownika na krótki czas za brak koncyliacyjnego podejścia byłaby jak najbardziej słuszna.

Komitet zwraca również uwagę na jeden z zapisów zasad blokowania (będących wbrew nazwie jedynie propozycją zasady): „Blokowanie nie może być też metodą rozwiązywania debat, gdy druga strona wykazuje wolę rzeczowego dialogu; z tego też powodu, w bardziej złożonych sytuacjach, nie jest wskazane, by blokadę przyznawał administrator bezpośrednio zaangażowany w spór z danym użytkownikiem”. Spór na linii PawełS-JDavid był sporem merytorycznym, JDavid nie dołożył starań, aby rozwiązać go w sposób niesiłowy. Argumenty JDavida przedstawione w odpowiedzi na pytanie Komitetu nie są zdaniem arbitrów przekonujące: A) sporów w hasłach dotyczących polskich województw nie można ocenić jako wojny edycyjne (przemawia za tym dłuższy dystans czasowy między kolejnymi edycjami, liczba edytowanych haseł, częściowe modyfikacje map przez PawłaS), w związku z czym użytkownik mógł nie spodziewać się, że zostanie nałożona na niego blokada; B) JDavid nie otworzył dyskusji nad aspektami merytorycznymi map z jednoczesną propozycją przerwania edytowania hasła w przedmiotowej sprawie; PawełS był pewien, że postępuje słusznie; C) administrator nie jest strażnikiem poprawności merytorycznej projektu, rolę administratora w sporze nie wyznacza posiadanie przez niego racji, nadto administrator powinien wpływać na użytkowników przede wszystkim poprzez dyskusję. W związku z powyższym Komitet uznaje, że w relacji z PawłemS JDavid nie wyszedł z roli strony sporu, nie powinien był więc nakładać blokady na swojego oponenta.

Na początku października PawełS dokonał pewnych poprawek dwóch swoich map i 6 października przywrócił je do haseł ([4], [5]). Powyższe edycje administrator Maikking ocenił jako kontynuowanie wojny edycyjnej w hasłach dotyczących polskich województw, za co nałożył na PawłaS tygodniową blokadę. W odpowiedzi na pytanie Komitetu PawełS przyznał, że przy poprawie map nie uwzględnił wszystkich zastrzeżeń przedłożonych mu przez JDavida, gdyż się z nimi nie zgadzał. Arbitrzy dostrzegają u PawłaS wolę poprawy map, nie mogą jednak zaakceptować decyzji o wybiórczym ich skorygowaniu. Zdaniem Komitetu PawełS powinien był uwzględnić wszystkie aktualne uwagi oponentów, jeśli zaś się z nimi nie zgadzał, powinien był ich przekonać do swoich racji. Próbę przemycenia do hasła częściowo poprawionych map należy ocenić negatywnie. Niemniej w ocenie Komitetu blokada nałożona przez Maikkinga była przedwczesna. Nadto w żaden sposób nie przyczyniła się ona do rozwiązania problemu, jedynie odsunęła go w czasie. W ocenie arbitrów administrator w pierwszej kolejności powinien próbować wpływać na użytkownika przez rozmowę (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik w sposób umyślny deprecjonuje strony Wikipedii, co w tym przypadku nie miało miejsca). Dopiero gdy ten środek okaże się nieskuteczny, może użyć przycisku blokowania. Abstrahując od zasadności blokady, Komitet uznaje, że długość nałożonej przez Maikkinga blokady była niewspółmierna do stawianego PawłowiS zarzutu, nawet w kontekście poprzedniej blokady. Komitet zwraca również uwagę na brak uzasadnienia blokady w dyskusji użytkownika, przez co PawełS nie uzyskał umotywowania decyzji administratora blokującego – co dokładnie jego zdaniem robił źle i jak powinien był postępować. Informowanie zablokowanego o powodach nałożenia na niego dłuższej blokady uchodzi w Wikipedii za pożądaną i potrzebną praktykę. Należy więc od administratora oczekiwać respektowania tego dobrego zwyczaju.

Wypowiedzi stron

Podczas pracy w projekcie może często dochodzić do różnicy zdań pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Aby spory takie mogły być rozwiązane w sposób konstruktywny, niezwykle ważna jest dobra komunikacja pomiędzy adwersarzami, oparta na rzeczowej wymianie argumentów merytorycznych, w atmosferze wzajemnego szacunku i koleżeństwa. To, czy zwracając się do siebie nawzajem, strony dbają o formę swoich wypowiedzi i poszanowanie wskazań wikietykiety, może mieć duży wpływ na to, czy dojdzie do wzajemnego zrozumienia, a tym samym – do pokojowego rozwiązania sporu. Dyskusja PawłaS z jego oponentami – JDavidem i Aotearoą – w początkowej fazie przebiegała spokojnie i opierała się na argumentach merytorycznych, jednak na późniejszym etapie pojawiało się w niej wiele wypowiedzi mogących zaogniać spór i przeszkadzać w osiągnięciu porozumienia.

Wypowiedzi PawłaS

Wypowiedzi takie pochodziły przede wszystkim od PawłaS. W dyskusji nie zakładał dobrej woli adwersarza i przypisywał JDavidowi złe intencje, nie podając żadnych argumentów potwierdzających takie założenie („po prostu wkurzyłeś się, że pokazałem czarno na białym, że zarzut braku orientacji północnej to bzdura, podobnie jak większość Twoich zarzutów”), a tym samym łamał pierwszy punkt wikietykiety. Ponadto kilkakrotnie deprecjonował argumenty dyskutantów, odpowiadając na nie, zamiast rzeczowymi argumentami, sarkazmem i deprecjonowaniem cudzej pracy („Jak widać po Twoich mapach województw, odpowiednia wiedza nie chroni przed bublami”, „Zamieszczanie miarki odległości i legendy na mapie, a nie w załączniku, nie spełnia jakichkolwiek zasad opracowywania map? Dlatego brak ich na ogół na Twoich mapach? Dziwne, nie przypominam sobie mapy papierowej, albo serwisu mapowego, bez legendy i miarki lub skali...”). Dodatkowo, krytykując mapy Aotearoy, nie opierał tej krytyki na spokojnej merytorycznej argumentacji, ograniczając się do ironicznych ogólników („jest na niej trochę przekłamań, zapewne spełniających wszelkie zasady opracowywania map i będących chlubą Wikipedii”), co nie mogło pomóc użytkownikowi Aotearoa w poprawie map, mogło go natomiast zirytować i doprowadzić do eskalacji sporu. Ostatecznie wypowiedzi PawłaS przybrały formę ataków osobistych (sugerowanie, że adwersarz jest chory, lub pisze głupoty oraz nazywanie adwersarza „Führerem”).

Komitet rozumie, że w sytuacji sporu trudno zachować spokój oraz, że nałożenie blokady może być dla użytkownika stresujące, przypomina jednak, że nie jest to usprawiedliwieniem dla naruszeń wikietykiety oraz, że nawet w tego typu sytuacjach należy kierować energię na jak najlepsze rozwiązanie problemu, czemu ataki osobiste nie służą. Ponadto Komitet zauważa, że pomimo wyrażonego w korespondencji pozytywnego stosunku do wikietykiety PawełS nie odniósł się krytycznie do żadnego ze wskazanych wyżej ataków oraz, pomimo upłynięcia dużej ilości czasu od stresującej dla niego sytuacji, nadal, we wniosku o mediację, we wniosku arbitrażowym oraz w korespondencji z arbitrami, umieszczał wypowiedzi ironiczne wobec adwersarzy oraz insynuacje („Wykazanie poziomu znajomości tematu poskutkowało też zablokowaniem mnie bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia”, „Czy właściwą metodą na pomiar dobrej woli jest ocena odpowiedzi na demonizowanie i robienie z użytkownika chorego psychicznie («za wszelką cenę próbujesz wprowadzić złą atmosferę w projekcie tak, aby prawdziwi kartografowie z tego projektu się wynieśli»)? Jeśli tak, to wnioskuję o odpowiednią modyfikację szablonu powitalnego, tak aby od razu sprawdzić niezłomność dobrej woli, i brak buty przy okazji, potencjalnych Wikipedystów”, „Jedyną znanymi mi metodami pozwalającymi na poznanie skrywanych intencji są badania fNMR, ale to jest w powijakach. Drugą znaną mi metodą są urojenia, które się leczy farmakologicznie”, „Odpowiedzi nie otrzymałem. Nie wiem, może byłaby za bardzo wstydliwa dla administratora Nuksa..”).

Wobec powyższego Komitet uznaje, że wskazane ataki osobiste nie mogą być usprawiedliwione jako wynikające ze zdenerwowania sytuacją, a mają charakter uporczywy i powiązane są z ignorowaniem przez PawłaS wikietykiety, którą postrzega jako pozytywną i na którą sam powoływał się wcześniej ([6]). Arbitrzy chcieliby ponadto zaznaczyć, że PawełS, unikając niejednokrotnie merytorycznego odniesienia się do zarzutów (zamiast tego kwitując je ironicznymi uwagami, określając jako „bzdury” lub odwracając uwagę od siebie poprzez wytykanie błędów w pracy oponenta) praktycznie uniemożliwiał prowadzenie konstruktywnej dyskusji. W toku sporu oponenci powinni traktować swoje argumenty z uwagą i szacunkiem, odpowiadając na nie w sposób spokojny i rzeczowy, dzięki czemu może dojść do zestawienia racji merytorycznych, ich oceny i wyjaśnienia sytuacji. Deprecjonowanie zarzutów i ironizowanie w praktyce taką twórczą dyskusję uniemożliwiają.

Wypowiedzi pozostałych osób

Komitet chciałby także zwrócić uwagę na niewłaściwość stosowanych przez Aotearoę opisów zmian w edycjach polegających na wycofaniu wkładu PawłaS – nazywanie map adwersarza „ośmieszającymi Wikipedię” oraz określanie ich mianem „bazgrołów urągających zasadom kartografii” (m.in. [7], [8]) – opisy takie nie pomagały PawłowiS zorientować się w merytorycznych brakach jego haseł, a ponadto mogły być przez niego odebrane personalnie. Komitet pragnie zwrócić uwagę, że cudza praca, nawet merytorycznie błędna, powinna być traktowana z szacunkiem, a jej wycofywanie powinno być opatrzone neutralnymi, merytorycznymi i uprzejmymi opisami zmian, dzięki czemu osoba rewertowana nie odbierze tego cofnięcia jako ataku na siebie i z chłodniejszym nastawieniem przystąpi do ewentualnej dyskusji. Podobnie określenie map PawłaS mianem „koszmarków” nie stanowiło dobrego punktu wyjścia do dyskusji, jako że mogło budzić w PawleS poczucie, że jego praca nie jest krytykowana merytorycznie, a po prostu deprecjonowana i traktowana z niechęcią.

Za niewłaściwy Komitet uznaje także komentarz Patrola110 w dyskusji PawłaS: „swoim zachowaniem pokazujesz tylko, że nie masz zielonego pojęcia o kartografii i za wszelką cenę próbujesz wprowadzić złą atmosferę w projekcie tak, aby prawdziwi kartografowie z tego projektu się wynieśli”. Naganne było też umieszczenie czerwonej ramki na stronie użytkownika PawłaS z napisem: „Użytkownik zablokowany na 6 miesięcy za «recydywa, brak woli poprawy, buta i chamstwo»”. Odwołanie się do buty i chamstwa jest bardzo personalne, i nie mieści w granicach obyczaju poszanowania drugiej osoby. Interweniujący administrator powinien, nawet wobec nagannego zachowania użytkownika, zachować właściwy sposób wypowiedzi, unikając zakładania złej woli oraz określeń mogących być uznane za obraźliwe – dzięki temu blokowany użytkownik może skoncentrować się na merytorycznych powodach interwencji administratorskich, zamiast na negatywnych treściach zawartych w jego wypowiedzi.

Blokada PawłaS

Okoliczności nałożenia blokady na PawłaS przez Patrola110 budzą wątpliwości Komitetu. Ostatnią wypowiedzią PawłaS przed nałożeniem blokady (najpierw krótkiej dwugodzinnej nałożonej przez Nedopsa, a następnie zdecydowanie przedłużonej przez Patrola110) był atak osobisty: „temu, to chyba zabrakło tabletek”. W ocenie arbitrów przez to, że komentarz ten odnosił się wprost do Patrola110 i był niezwykle obraźliwy, mógł spowodować zdenerwowanie administratora, a tym samym pozbawić go chłodnego nastawienia i obiektywnej oceny. Wobec powyższego Komitet wskazuje, że Patrol110 powinien był powstrzymać się od blokowania PawłaS, aby nie budzić podejrzeń o stronniczość i działanie pod wpływem emocji.

Omijanie blokady przez PawłaS

Część dyskusji na temat swoich edycji i podjętych przeciwko niemu środków administratorskich PawełS prowadził spod IP, omijając tym samym nałożone na niego blokady ([9], [10], [11], [12], [13], [14]). Administratorzy reagowali na to odnawianiem blokady ([15], [16], [17]) oraz usuwaniem wypowiedzi zamieszczonych przez niego w Kawiarence z ominięciem blokady ([18], [19], [20]), PawełS jednak wypowiedzi te przywracał ([21]). W ocenie Komitetu administratorzy mieli prawo zarówno resetować blokadę, jak i wycofywać wypowiedzi PawłaS – blokowanie użytkownika jako środek ochrony projektu traciłoby sens, gdyby poddany blokadzie użytkownik mógł dowolnie edytować hasła spod IP oraz brać udział w prowadzonych dyskusjach. Ponadto zablokowany użytkownik jest informowany o niewłaściwości takiego postępowania już w komunikacie o blokadzie. Chcąc ustosunkować się do wysuwanych wobec siebie zarzutów, PawełS mógł skontaktować się z adwersarzami drogą prywatną (np. e-mailową) i wyjaśnić im w ten sposób swoje stanowisko, mógł też prosić e-mailowo o zreferowanie czy zacytowanie jego opinii w Kawiarence. Komitet sceptycznie odnosi się także do wyrażonego przez PawłaS w korespondencji zapewnienia, jakoby nie zastosował się do blokady, „żeby kontynuować dyskusję ukierunkowaną na wzajemne zrozumienie”. Wypowiedzi PawłaS z ominięciem blokady przybierały w dużej mierze formę ataków osobistych, uwag ironicznych lub insynuacji (np. [22], [23] i [24]), trudno więc w tym świetle uznać je za nakierowane na osiągnięcie pokojowego rozwiązania sporu. Komitet przyjmuje także z przykrością wyrażone w korespondencji zapewnienie, że PawełS nie żałuje omijania blokady i ponownie zachowałby się tak samo.

Formę omijania blokady miało także złożenie wniosku o mediację ([25]). Komitet pragnie zwrócić uwagę, że również to działanie można było przeprowadzić drogą e-mailową, np. zgłaszając się do któregoś z mediatorów. Mediacja nie musi być koniecznie prowadzona w przestrzeni Wikipedii, jako że jej celem jest osiągnięcie porozumienia, do którego to może dojść w dowolnej formie, również w drodze korespondencji prywatnej.

Podsumowanie

U podstaw wniosku leżał spór merytoryczny dotyczący map w hasłach o polskich województwach. W ocenie Komitetu po obu stronach zabrakło chłodnego nastawienia, aby spór edycyjny ugasić i przeobrazić go w merytoryczną dyskusję nastawioną na wypracowanie wspólnego stanowiska. Strony sporu albo nie chciały rozpoczynać merytorycznych dyskusji, albo oczekiwały, że to adwersarz ją zainicjuje. PawełS mimo usuwania map przez kilku wikipedystów z uporem przywracał je do haseł bez konsultowania sprawy z nimi. Blokady nałożone na PawłaS przez JDavida i Maikkinga były zdaniem Komitetu przedwczesne, obydwaj administratorzy powinni byli wykazać się większą chęcią dyskusji, a nie decydowaniem się od razu na rozwiązania siłowe, które w tej sytuacji nie przyniosły efektu i które powinny za każdym razem stanowić ostateczny środek rozwiązywania sporu. Kwestię omijania blokad przez PawłaS, nawet jeśli blokady te były niesłuszne, należy ocenić negatywnie. Tak samo negatywnie należy ustosunkować się do stosowania przez niego ataków osobistych w dyskusji użytkowników i w Kawiarence. Niezależnie od swoich emocji PawełS powinien mieć świadomość niewłaściwości takiego zachowania i starać się komunikować w sposób zgodny ze wskazaniami wikietykiety. O ile można zrozumieć emocjonalność wypowiedzi i działań PawłaS w czasie trwania konfliktu, o tyle arbitrzy nie znajdują żadnego wytłumaczenia dla treści wniosku i odpowiedzi na pytania Komitetu. Zdaniem arbitrów PawełS miał dość czasu, aby spokojnie zastanowić się nad całą sytuacją. Tymczasem zarówno we wniosku jak i w korespondencji z Komitetem zabrakło mu samokrytycyzmu i autorefleksji, za to zawarł w nich ironiczne uwagi i insynuacje wobec adwersarzy.

Komitet pragnie ponadto zwrócić administratorom uwagę na konieczność jasnego i rzeczowego wyjaśniania swoich działań (w szczególności co najmniej kilkudniowych blokad). Wyjaśnienia te, inaczej niż w przypadku napisanego przez Patrola110 uzasadnienia blokady, powinny być stonowane i odnosić się do konkretnych sytuacji i zachowań użytkownika (najlepiej umocowanych linkami), nie zaś zawierać tylko ogólne wrażenia i przypuszczenia administratora na temat blokowanego.

Środki

Biorąc pod uwagę rezultaty analizy zebranego materiału dowodowego, Komitet postanowił podjąć następujące środki:

 • wobec Aotearoy – za stosowanie ironicznych uwag oraz deprecjonowanie cudzej pracy udzielić upomnienia;
 • wobec JDavida – za nałożenie blokady na stronę sporu, którego był uczestnikiem, przedwczesne skorzystanie z uprawnień administratorskich oraz niedostateczne starania mające na celu rozwiązanie sporu w sposób koncyliacyjny udzielić upomnienia;
 • wobec Maikkinga – za zastosowanie przedwczesnej i niewspółmiernej do sytuacji blokady, niepoprzedzonej próbą rozwiązania sytuacji w sposób niesiłowy, oraz brak uzasadnienia blokady udzielić upomnienia;
 • wobec Patrola110 – za podanie niestosownego powodu blokady, zamieszczenie na stronie zablokowanego użytkownika ramki z piętnującym tekstem, wykazującym cechy braku poszanowania wikipedysty, niewłaściwą ocenę działań innego wikipedysty oraz blokowanie użytkownika pomimo niezachowywania neutralności w sprawie udzielić upomnienia;
 • wobec PawłaS – za stosowanie ataków osobistych (także we wniosku o mediację i w korespondencji z Komitetem), wysuwanie niepopartych dowodami insynuacji wobec adwersarzy, utrudnianie merytorycznej dyskusji poprzez stosowanie ironicznych uwag oraz deprecjonowanie argumentów dyskutantów i ich pracy oraz próby przeforsowania tworzonych przez siebie map wbrew argumentom oponentów:
  • udzielić upomnienia;
  • podtrzymać nałożoną na niego blokadę, skracając ją jednak do 4 miesięcy, uznawszy że poprzednia jej długość była niewspółmierna do stawianych zarzutów, a z nakładanymi na PawłaS blokadami wiązał się szereg ww. zastrzeżeń;
  • zobowiązać do zamieszczania swoich map w hasłach dopiero wtedy, gdy w ciągu tygodnia od przedstawienia ich w wikiprojekcie Geografia żaden z członków tego wikiprojektu nie wniesie wobec nich zastrzeżeń, oraz zobowiązać, aby po każdym anulowaniu zmian, niebędącym wycofaniem oczywistego wandalizmu lub eksperymentu edycyjnego, udzielał w dyskusji użytkownika, którego edycję wycofał, lub na stronie dyskusji hasła wyczerpujących zgodnych z wikietykietą wyjaśnień swojego działania. Obie sankcje obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia blokady, a niedotrzymanie którejkolwiek z nich skutkować będzie tygodniową blokadą i naliczaniem czasu trwania sankcji od nowa;
 • wobec Poznaniaka – za uczestniczenie w sporze edycyjnym wyrażającym się wycofaniem zmian w hasłach bez żadnego komentarza w opisie zmian, dyskusji haseł bądź dyskusji wikipedysty, którego edycje zostały wycofane, udzielić upomnienia.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 5 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu, 4 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 21:27, 1 lut 2011 (CET)