Wikipedia:Komitet Arbitrażowy


Komitet Arbitrażowy

Komitet Arbitrażowy powstał z zadaniem rozwiązywania w sposób wiążący i ostateczny konfliktów personalnych pomiędzy wikipedystami. Środki zastosowane przez Komitet mogą być różnego rodzaju, łącznie z zablokowaniem użytkownika na określony czas lub na stałe.

Komitet Arbitrażowy stanowi ostatnią instancję odwoławczą, do której można zwracać się wtedy, gdy zawiodły inne metody rozwiązania sporu. Przed złożeniem wniosku arbitrażowego należy wykorzystać inne sposoby załatwienia konfliktu, np. przeprowadzić rozmowę między stronami sporu, poprosić o mediację osobę niezaangażowaną w konflikt itp.

W gestii Komitetu Arbitrażowego znajdują się wyłącznie najpoważniejsze sprawy i rażące przypadki złamania zasad Wikipedii. Komitet Arbitrażowy uchwala regulamin określający wewnętrzną organizację pracy, sposoby komunikacji między arbitrami oraz inne sprawy związane z podejmowaniem decyzji.
Wnioski o arbitraż

Wnioski należy składać na stronie Wnioski o arbitraż w sposób tam opisany. Na stronie znajduje się również lista rozpatrywanych spraw.

Po wpłynięciu wniosku Komitet Arbitrażowy głosuje jego przyjęcie. Decyzja o odrzuceniu wniosku kończy postępowanie. W przypadku przyjęcia wniosku Komitet przystępuje do zbadania meritum sporu będącego powodem złożenia wniosku. Rozstrzygnięcie Komitetu zawarte jest w werdykcie kończącym postępowanie. Proces arbitrażowy odbywa się zgodnie z polityką arbitrażu i regulaminem Komitetu.
Wnioski o uchylenie środków o charakterze długoterminowym
Wnioski o uchylenie środków orzeczonych przez Komitet Arbitrażowy należy składać poprzez e-mail do przewodniczącego lub sekretarza. Postępowanie odbywa się zgodnie z polityką arbitrażu i regulaminem Komitetu, a kończy się publikacją decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia środków Komitet może podjąć również z urzędu.
Członkowie Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy liczy dziewięciu członków. Minimalna liczba członków Komitetu wymagana do podjęcia wiążącej decyzji wynosi pięć (kworum). Wszystkie głosowania Komitetu są większościowe.

Członkowie Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii wybierani są przez jej społeczność. Kandydatury na arbitrów można zgłaszać na stronie Wybór członków Komitetu, zgodnie z określoną tam procedurą.

Obecny skład Komitetu Arbitrażowego
Arbitrzy sprawujący funkcję do 12 września 2024
Arbitrzy sprawujący funkcję do 12 marca 2025

34. kadencja (13 marca 2024 – 12 września 2024):

  • 27 mar 2024: Członkowie Komitetu Arbitrażowego wybrali ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza na okres XXXIV kadencji. Funkcję przewodniczącej będzie pełniła Loraine, a funkcję sekretarza Wostr.
  • 13 mar 2024: Zakończyły się wybory do Komitetu Arbitrażowego. Do grona arbitrów dołączyli: AramilFeraxa, Cyku new, Lord Leliwa, a na kolejną kadencję została wybrana Loraine.

33. kadencja (13 września 2023 – 12 marca 2024):

  • 6 mar 2024: Rozpoczęły się wybory do Komitetu Arbitrażowego.
  • 1 mar 2024: Rozpoczął się etap nominacji kandydatów na członków Komitetu Arbitrażowego kolejnej kadencji.
  • 17 lis 2023: Komitet Arbitrażowy rozpatrzył wniosek (3/2023) MZM – Mathieu Mars i wydał werdykt w sprawie.
  • 30 wrz 2023: Członkowie Komitetu Arbitrażowego wybrali ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza na okres XXXIII kadencji. Funkcję przewodniczącej będzie pełniła Loraine, a funkcję sekretarza Wostr.
Część członków KA różnych kadencji podczas 10. urodzin polskojęzycznej Wikipedii (Poznań, 2011)
Członkowie Komitetu Arbitrażowego wszystkich kadencji
• Legenda: pogrubiona czcionka – członkowie wybrani we wrześniu
Wikipedysta:Lord LeliwaWikipedysta:LoraineWikipedysta:Cyku newWikipedysta:AramilFeraxaWikipedysta:WostrWikipedysta:MpnWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:EntedWikipedysta:LoraineWikipedysta:Hektor AbsurdusWikipedysta:AdamtWikipedysta:SkrzydlatyMuflonWikipedysta:NiegodzisieWikipedysta:Majonez truskawkowyWikipedysta:OpenbkWikipedysta:MargozWikipedysta:Dreamcatcher25Wikipedysta:MpnWikipedysta:Felis domesticaWikipedysta:TRWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:GdarinWikipedysta:SzoltysWikipedysta:GiantBroccoliWikipedysta:OpenbkWikipedysta:GythaWikipedysta:ptjackyllWikipedysta:Hoa binhWikipedysta:Hektor AbsurdusWikipedysta:FrangernWikipedysta:AdamtWikipedysta:EntedWikipedysta:KamilK7Wikipedysta:GdarinWikipedysta:WpedzichWikipedysta:OpenbkWikipedysta:MpnWikipedysta:Leszek JańczukWikipedysta:LoraineWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:AdamtWikipedysta:Mathieu MarsWikipedysta:EntedWikipedysta:LantuszkaWikipedysta:WostrWikipedysta:AwersowyWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:Leszek JańczukWikipedysta:LoraineWikipedysta:WulfstanWikipedysta:FafikWikipedysta:Felis domesticaWikipedysta:EntedWikipedysta:NedopsWikipedysta:WostrWikipedysta:AdamtWikipedysta:Sebk.Wikipedysta:WpedzichWikipedysta:TorrosbakWikipedysta:FallanerWikipedysta:Myopic patternWikipedysta:MpnWikipedysta:WiktorynWikipedysta:Soldier of WastelandWikipedysta:Pit rockWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:Rybulo7Wikipedysta:GythaWikipedysta:EntedWikipedysta:BuldożerWikipedysta:WpedzichWikipedysta:OpenbkWikipedysta:Myopic patternWikipedysta:MpnWikipedysta:Tomasz RaburskiWikipedysta:PatermWikipedysta:EinsborWikipedysta:BukajWikipedysta:PiastuWikipedysta:EmptywordsWikipedysta:KoverasLupusWikipedysta:Jacek555Wikipedysta:AdamtWikipedysta:Tar LócesilionWikipedysta:Sebk.Wikipedysta:MpfizWikipedysta:LoraineWikipedysta:Leszek JańczukWikipedysta:WpedzichWikipedysta:ViatoroWikipedysta:MpnWikipedysta:La NoirceurWikipedysta:EntedWikipedysta:WiktorynWikipedysta:Tokyotown8Wikipedysta:MagaliaWikipedysta:Albertus teologWikipedysta:TeukrosWikipedysta:Powerek38Wikipedysta:Karol007Wikipedysta:Bacus15Wikipedysta:Witold1977Wikipedysta:WpedzichWikipedysta:TRWikipedysta:EntedWikipedysta:Sebk.Wikipedysta:Kicior99Wikipedysta:MastiWikipedysta:BukajWikipedysta:NedopsWikipedysta:WiktorynWikipedysta:JDavidWikipedysta:MagaliaWikipedysta:Pablo000Wikipedysta:MargozWikipedysta:Kicior99Wikipedysta:LoraineWikipedysta:GythaWikipedysta:PrzykutaWikipedysta:Ludmiła PileckaWikipedysta:ElfhelmWikipedysta:AwersowyWikipedysta:WiktorynWikipedysta:MaikkingWikipedysta:Karol007Wikipedysta:Filip emWikipedysta:BukajWikipedysta:MastiWikipedysta:PatermWikipedysta:EteruWikipedysta:MargozWikipedysta:ABXWikipedysta:WulfstanWikipedysta:WpedzichWikipedysta:PolimerekWikipedysta:PimkeWikipedysta:MaireWikipedysta:Ludmiła PileckaWikipedysta:GythaWikipedysta:CieńWikipedysta:Aegis Maelstrom
Lista dyskusyjna i wiki
Dla potrzeb Komitetu Arbitrażowego utrzymywana jest zamknięta lista dyskusyjna, na którą zapisani są wszyscy członkowie Komitetu i tylko oni. Komitet ma też swoją wewnętrzną wiki do badania wniesionych spraw i przygotowywania uchwał (decyzji o przyjęciu/odrzuceniu wniosków, werdyktów po merytorycznym rozpatrzeniu spraw itd.). Uchwały Komitetu są publikowane w Wikipedii wraz z uzasadnieniem i rozkładem głosów arbitrów. Lista mailingowa i wiki Komitetu są traktowane jako miejsce pracy arbitrów i sposoby komunikacji między nimi. Ich założenie jest usankcjonowane odpowiednim postanowieniem polityki arbitrażu: „Obrady Komitetu najczęściej odbywają się niejawnie, jednak Komitet przedstawia publicznie szczegółowe uzasadnienie swoich decyzji” (zob. sekcja Jawność).