Kworum

minimalna liczba członków zgromadzenia, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji

Kworum (z łac. quorum; [praesentia sufficit] - których [obecność jest wystarczająca]) – minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia wiążących decyzji, np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.

Wynik głosowania w stuosobowym Senacie RP: osiągnięto kworum (ponad pięćdziesiąt głosów)

Przykładowo uchwalenie ustawy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; kworum wynosi więc 230 posłów. W przypadku komisji sejmowych kworum wynosi 1/3 składu[1].

Znane są również względnie niskie wymogi w zakresie kworum. Brytyjska Izba Lordów, licząca obecnie około 750 członków, może prowadzić debatę w obecności zaledwie 3 członków, w tym przewodniczącego obrad. Kworum w trakcie głosowań wynosi 30 głosujących (brytyjska procedura parlamentarna nie przewiduje głosu wstrzymującego się)[2].

Przypisy edytuj

  1. Posiedzenia Sejmu. [w:] Sejm RP [on-line]. [dostęp 2017-10-07].
  2. Companion to the Standing Orders and Guide to the Proceedings of the House of Lords - Contents. [w:] House of Lords [on-line]. [dostęp 2017-10-07]. (ang.).