Wikipedia:Zaproponuj dialog

Zaproponuj dialog – ten krok jest kluczowy dla rozwiązania konfliktu. Zamiast ostrzyć noże i przygotowywać wniosek do Komitetu Arbitrażowego, lepiej stosować porady zawarte poniżej. Chyba nie trzeba przekonywać, że dobre emocje dają więcej korzyści, niż zakładanie złej woli.

Warto na wstępie uświadomić sobie, że… edytuj

…możliwe, że jedna ze stron wyjdzie zwycięsko z konfliktu, ale równie możliwe, że nie będzie przegranych.
…konflikt nie wynika z wad drugiej strony. Zazwyczaj obie strony zarzucają sobie złą wolę czy zły charakter. Najlepiej od razu odrzucić taką postawę.
…nie można rozwiązać konfliktu, który według którejkolwiek strony jest nie do rozwiązania.
…problem, z jakiego wynika konflikt, może być błahy.
…istnieje prawdopodobieństwo, że druga strona będzie początkowo niechętna do rozmowy, która może zacząć się od długiej wymiany nieprzyjemnych zdań. Niezbędne jest więc dysponowanie wolnym czasem.
…konflikt łatwiej rozwiązać, gdy strony zachowują obiektywizm tak, jakby problem dotyczył innych osób

Przebieg rozmowy edytuj

 1. W miły sposób spytaj zaproponuj prywatną rozmowę, spytaj o termin i sposób komunikacji. Poproś o w miarę długi czas trwania rozmowy. Zapewnij drugą stronę, że nie będziesz wymagać od niej ustępstw na swoją korzyść.
 2. Na początku rozmowy wyraź aprobatę, że rozmówca zechciał się z Tobą spotkać, przedstaw problem i zaproponuj drugiej stronie, by przedstawiła swój punkt widzenia.
 3. W trakcie dialogu:
  • utrzymuj aktywną wymianę informacji, ale nie przerywaj dłuższych wypowiedzi (także staraj się nie dawać rad);
  • ujawniaj gesty pojednawcze (potwierdzaj, że udało Ci się zauważyć gest zgody z drugiej strony);
  • koncentruj się na problemie, nie na pozycji, jaką zajmujesz w Wikipedii;
  • opanuj siłę woli, nie atakuj drugiej strony, nie odwzajemniaj ew. ataków;
  • zaproponuj rozwiązania, które mogłyby być korzystne dla obu stron i daj prawo drugiej stronie na wyrażenie alternatywnych propozycji.
 4. Jeżeli podczas rozmowy nie nastąpi przełom, umów się na kolejną rozmowę.