Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(3/2007) Bonio - Hulek21

Wniosek o arbitraż w sprawie Wikipedysty Hulek21

Treść wniosku

Strony zaangażowane: Hulek21, Bonio, a ponadto Galileo01, Picus viridis, Lajsikonik, Wojciech Pędzich i inni.

Konflikt rozpoczął się od hasła Felix Lichnowsky, w którym dokonałem poprawek. Poprawiłem również błąd ortograficzny i literówkę na jego stronie użytkownika [1] oraz [2]. Wywołało to jego gwałtowną reakcję, którą można prześledzić w mojej dyskusji. Hulek usunął także wszyskie moje poprawki z hasła Felix Lichnowsky nie ukrywając, że jest to odwet [3]. Następnego dnia dokonałem poprawek w haśle Herman Kirchner i odpowiedź była następująca [4]. Interweniował Wiktoryn [5], ale niewiele to pomogło. 1 października Hulek usunął z dyskusji nad zgłoszonym przez siebie do dobrego artykułu Cesarstwem Bułgarii niekorzystne merytoryczne uwagi (nie moje) [6]. Mimo mojej prośby ich nie przywrócił. Zrobił to dopiero na moją interwencję Wojciech Pędzich. Następnie Hulek usiłował usunąć tytuł przywróconej części: [7]. Interweniowałem ja i Galileo01. Na jego stronie użytkownika pojawił się obraźliwy komentarz pod moim adresem [8], który na moją prośbę usunął Picus viridis. Zwrócił mu także uwagę. 2 października Hulek21 usunął moje poprawki do artykułów Herman Kirchner i Jan Bochenek (malarz), a na jego stronie użytkownika pojawiły się literki mnie oznaczające [9]. Galileo01 zwrócił się do Picusa viridisa z prośbą o blokadę [10] oraz [11]. Ja dołączyłem się do prośby [12]. Spotkały mnie wówczas dwie obraźliwe uwagi [13] oraz [14]. Hulek21 się pod nimi nie podpisał. Dodam, że Petzer to donosiciel, a może mieć także inne obraźliwe znaczenie. W tej sytuacji za radą wikipedystów Picusa viridisa [15] oraz Lajsikonika [16] postanowiłem oddać sprawę do komitetu arbitrażowego. Wnioskuję o ukaranie użytkownika Hulek21 za ataki osobiste na mnie i zwrócenie mu uwagi, że hasła nie są jego własnością i każdy może je edytować, a nie tylko osoby mające „właściwy punkt widzenia” czyli popierające autora [17].--Bonio 17:01, 2 paź 2007 (CEST)

Potwierdzenie powiadomienia strony przeciwnej o złożonym wniosku

[18]--Bonio 17:06, 2 paź 2007 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego o zajęciu się wnioskiem bądź jego odrzuceniu

Wniosek spełnia zdaniem arbitrów wymagane kryteria (wydarzenia miały miejsce po utworzeniu Komitetu Arbitrażowego, ponadto miała miejsce próba mediacji) i dlatego też został przyjęty do rozpatrzenia stosunkiem głosów 7/0/1 (za/przeciw/głos wstrzymujący). Wpedzich został na własną prośbę wyłączony z rozpatrywania sprawy.

Jednocześnie Komitet Arbitrażowy zauważa, że nie chciałby wchodzić w kompetencje administratorów polskiej Wikipedii, którzy mogą, ale i powinni przede wszystkim, zareagować w przypadku łamania zasad Wikipedii. Do Komitetu Arbitrażowego należy składać wnioski tylko wtedy, gdy działania administratorskie nie przyniosą zamierzonego skutku lub gdy upomniany/ukarany użytkownik nie wyrazi chęci poprawy.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego,

Maire 17:55, 6 paź 2007 (CEST)

Stan rozpatrywania

Werdykt został ustalony.

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Zasady
Stwierdzenia faktów

Komitet Arbitrażowy po zapoznaniu się ze sprawą zgłoszoną przez Bonio stwierdza, że:

 • Obaj zaangażowani w spór wikipedyści zachowali się w stosunku do siebie niewłaściwie - zamiast podjąć merytoryczne dyskusje czynili sobie nawzajem rozmaite złośliwości. Użytkownicy napędzali się wzajemnie i trudno wskazać, kto dokładnie zaczął.
 • Uważamy za niedopuszczalne nazywanie innego wikipedysty "użytkownikiem niepożądanym" [19] oraz "donosicielem" ("Petzer" [20]). Uznajemy przy tym za właściwą decyzję o blokadzie podjętą przez Picusa viridisa.
 • Sugerowanie komuś, że się "kompromituje" [21] poprzez robienie błędów polegających na "zjadaniu końcówek" czy zapominaniu o rozpoczynaniu zdania z wielkiej litery, bądź też sugestie, że powinien zakupić słownik ortograficzny, uważamy za przesadę, która mogła być odebrana jako forma ataku osobistego.
 • Choć dajemy wiarę wyjaśnieniom, że w poprawkach na stronie Hulka21 [22], [23] nie było złej woli, jednak edytowanie czyichś stron osobistych (o ile nie zmuszają do tego rażące treści na niej zawarte) może być odebrane przez jej właściciela jako atak osobisty i nie jest zachowaniem w duchu Wikilove. Zgodnie z tym, co można przeczytać w Pomoc:Przestrzeń_nazw: W zasadzie na tej stronie powinien pisać jej właściciel, jeśli chcesz mu coś przekazać, pisz na jego stronie dyskusji.
 • Usuwanie obszernych fragmentów dyskusji z publicznych stron dyskusyjnych [24] jest niedopuszczalne i należy takie omyłkowe edycje autorewertować jak najszybciej, a także osobiście przeprosić osoby, których wpisy się usunęło.
 • Nie stwierdziliśmy aby, jak to sugerował Bonio, Hulek21 rewertował jego edycje poprawiające błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Hulek21 rewertował jednak poprawki stylistyczne oraz jedną merytoryczną Bonio i odmawiał uzasadnienia swoich działań.
 • Przyjmujemy za dobrą monetę oświadczenie Hulka21, że akceptuje fakt, że artykuły w Wikipedii może edytować każdy i każdy może też nad nimi dyskutować [25] i mamy nadzieję, że nie będzie już przyszłości domagać się "pozostawienia jego artykułów w spokoju" lub odmawiać prawa oceny jego pracy osobom, które on uważa za "stronnicze" [26]. Testem na to będzie podjęcie przez niego spokojnej i merytorycznej dyskusji nad uwagami wikipedysty Qurqa do artykułu Cesarstwo Bułgarii.
Środki zaradcze
 1. Obaj wikipedyści powinni się na zawsze powstrzymać od wzajemnego edytowania swoich stron osobistych, bez uprzedniego spytania się o zgodę.
 2. Obaj wikipedyści powinni się do końca roku powstrzymać od edytowania artykułów, które zostały zapoczątkowane przez drugiego z nich. W razie zauważenia błędów czy chęci uzupełnień powinni o zmiany poprosić innego wikipedystę, w przypadku poprawek merytorycznych powołując się na źródła.
 3. Obaj wikipedyści powinni się przez miesiąc powstrzymać od kontaktów na osobistych stronach dyskusji, a w razie chęci takiego kontaktu poprosić o pośrednictwo innego wikipedystę.
 4. Obu wikipedystom sugerujemy zwrócenie większej uwagi na kwestie Wikietykiety, a zwłaszcza na zasadę Wikipedia:Wybacz i zapomnij. Nie będziemy jednak niczego narzucać w tej kwestii dorosłym ludziom, uważając, że pewne kroki należy zostawić ich własnej decyzji.
 5. Jeśli Hulek21 będzie brać udział w dyskusji nad artykułem Cesarstwo Bułgarii na stronie propozycji do "dobrych artykułów", powinna mieć ona charakter ściśle merytoryczny.
Środki przymusowe
 1. W przypadku stwierdzenia niestosowania się do środków zaradczych nr 1, 2 i 3 należy zablokować tego wikipedystę, który się do nich nie stosuje; najpierw na 24 godziny, a gdy to nie pomoże, na miesiąc i wreszcie, gdy to nie pomoże, na pół roku.
 2. W przypadku niedostosowania się do środka nr 5 Hulek21 dostanie półroczny zakaz dyskutowania i zgłaszania artykułów do kandydatów na "Dobry Artykuł" i "Artykuł na Medal".

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 9 głosami za.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego,

Maire 22:28, 12 paź 2007 (CEST)