Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2021-09/TR

TREdytuj

 • Uzasadnienie: Solidny wikipedysta i niekonfliktowy, nigdy nie podjudza. Niegodzisie (dyskusja) 00:15, 2 wrz 2021 (CEST)
 • Zgoda/odmowa kandydata: Aż ciężko mi uwierzyć, że to już dekada od poprzedniego wyboru do KA. Dziękuję za zgłoszenie, jestem gotów ponownie kandydować. TR (dyskusja) 10:01, 2 wrz 2021 (CEST)

ZaEdytuj

 1. Powerek38 (dyskusja) 08:12, 6 wrz 2021 (CEST) Niezwykle wyważony, oddany bez reszty Wikimediom, a przy tym myślący samodzielnie i niedający się zakrzyczeć wikipedysta o ogromnym doświadczeniu. Czego chcieć więcej w KA?
 2. Olos88 (dyskusja) 11:32, 6 wrz 2021 (CEST)
 3. Rzuwig 12:36, 6 wrz 2021 (CEST)
 4. Gytha (dyskusja) 16:28, 6 wrz 2021 (CEST)
 5. Emptywords (dyskusja) 18:36, 6 wrz 2021 (CEST)
 6. Jasne ptjackyll (zostaw wiadomość) 19:21, 6 wrz 2021 (CEST)
 7. Patephon (dyskusja) 22:18, 6 wrz 2021 (CEST)
 8. Jacek Halicki (dyskusja) 23:20, 6 wrz 2021 (CEST)
 9. rdrozd (dysk.) 23:35, 6 wrz 2021 (CEST)
 10. Zezen (dyskusja) 00:06, 7 wrz 2021 (CEST)
 11. Jckowal piszże 00:37, 7 wrz 2021 (CEST)
 12. Tournasol Napisz do mnie! 07:27, 7 wrz 2021 (CEST)
 13. Ggolob (dyskusja) 09:53, 7 wrz 2021 (CEST)
 14. Dreamcatcher25 (dyskusja) 11:07, 7 wrz 2021 (CEST)
 15. Boston9 (dyskusja) 12:01, 7 wrz 2021 (CEST)
 16. Lantuszka dyskusja 13:46, 7 wrz 2021 (CEST) : ZA! TR jest uosobieniem arbitrażu, mediacji, poszukiwania rozwiązań, poszanowania zasad i respektowania wszystkich stron. Jako admin, ale i Wiki trener dał sie poznać ze zrozumienia naszego wspólnego projektu i działań na jego korzyść. Zdecydowanie najlepszy kandydat do KA! :)
 17. Ankry (dyskusja) 14:27, 7 wrz 2021 (CEST)
 18. Gdarin dyskusja 15:02, 7 wrz 2021 (CEST)
 19. Żyrafał (Dyskusja) 16:38, 7 wrz 2021 (CEST)
 20. Elfhelm (dyskusja) 18:37, 7 wrz 2021 (CEST)
 21. Bacus15 • dyskusja 18:47, 7 wrz 2021 (CEST)
 22. --Adamt rzeknij słowo 08:02, 8 wrz 2021 (CEST)
 23. myopic pattern w czym mogę pomóc? 10:28, 8 wrz 2021 (CEST)
 24. Witold1977 (dyskusja) 18:39, 8 wrz 2021 (CEST)
 25. Cyfrowabiblioteka (dyskusja) 21:56, 8 wrz 2021 (CEST)
 26. Ented (dyskusja) 23:22, 8 wrz 2021 (CEST)
 27. Borys Kozielski (dyskusja) 23:48, 8 wrz 2021 (CEST)
 28. Gżdacz (dyskusja) 10:06, 9 wrz 2021 (CEST)
 29. Zsuetam (dyskusja) 16:19, 9 wrz 2021 (CEST)
 30. Sir Lothar (dyskusja) 16:56, 9 wrz 2021 (CEST)
 31. Aramil Feraxa (Napisz do mnie!) 17:18, 9 wrz 2021 (CEST)
 32. ~malarz pl PISZ 17:57, 9 wrz 2021 (CEST)
 33. Ciszema (dyskusja) 15:11, 11 wrz 2021 (CEST)
 34. Barcival (dyskusja) 15:41, 11 wrz 2021 (CEST)
 35. INakeii (dyskusja) 19:46, 11 wrz 2021 (CEST)
 36. Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 20:46, 11 wrz 2021 (CEST)
 37. Margoz Dyskusja 22:23, 11 wrz 2021 (CEST)
 38. ~CybularnyNapisz coś ✉ 22:31, 11 wrz 2021 (CEST)
 39. Nowy15 (dyskusja) 12:58, 12 wrz 2021 (CEST)
 40. Z uszanowaniem, Ency (replika?) 21:00, 12 wrz 2021 (CEST)
 41. Wiktoryn <odpowiedź> 21:34, 12 wrz 2021 (CEST)
 42. zdecydowanie masti <dyskusja> 21:45, 12 wrz 2021 (CEST)
 43. DrPZDYSKUSJA 22:19, 12 wrz 2021 (CEST)
 44. Alan ffm (dyskusja) 23:34, 12 wrz 2021 (CEST)

PrzeciwEdytuj

 1. kićor =^^= 00:10, 6 wrz 2021 (CEST)
 2. Nostrix (dyskusja) 14:16, 6 wrz 2021 (CEST)
 3. Szoltys [Re: ] 19:27, 6 wrz 2021 (CEST)
 4. Nie kojarzę z okresu mojej dużej aktywności tutaj, wspieram bardziej innych kandydatów. Stąd mój głos, choć raczej niewiele on zmieni, po tej stronie. Neonek12 (dyskusja) 14:41, 12 wrz 2021 (CEST)

Wstrzymuję sięEdytuj

 1. Wojciech Pędzich Dyskusja 18:58, 6 wrz 2021 (CEST)
 2. Paelius (dyskusja) 22:58, 12 wrz 2021 (CEST)

DyskusjaEdytuj

 1. W kończącej się kadencji członkowie KA m.in. podpisali List otwarty Komitetów Arbitrażowych skierowany do Rady Powierniczej Wikimedia Foundation oraz dokonali zmiany regulaminu wewnętrznego. Jak oceniasz te działania? Jakich jeszcze, Twoim zdaniem, zmian można by dokonać w działaniu Komitetu, obowiązujących regulaminach lub podejmowanych decyzjach? Openbk (dyskusja) 00:10, 6 wrz 2021 (CEST)
  Jeżeli chodzi o list, to oceniam pozytywnie - kulturalny i wyważony, ale konkretny. Według mnie celnie wskazał aktualne i potencjalnie problemy dotyczące PZP, jakie mogą wystąpić, a jednocześnie miał charakter konstruktywny (zawierał propozycje). Dodatkowo takie inicjatywy wzmacniają podmiotowość społeczności, doceniam też zdolność KA do współpracy międzynarodowej, czyli wspólnego wystąpienia z KA z innych krajów. Ogólnie nie lubię sytuacji, gdy jest jakiś niepokój i dużo osób powtarza, że ktoś powinien coś zrobić, zareagować, ale nic się nie dzieje - dlatego tym bardziej podoba mi się, że KA zabrał głos i to w szerszym gronie, co zawsze wymaga poświęcenia czasu, sprawnej komunikacji i zdolności do współpracy. Co do zmian w regulaminie - postrzegam to jako drobną, ale konkretną, pożyteczną aktualizację. Może jedynie zmieniłbym z Jeśli w ciągu 24 godzin od usunięcia dowolny członek Komitetu zgłosi sprzeciw na Jeśli w ciągu 48 godzin od usunięcia dowolny członek Komitetu zgłosi sprzeciw, ale nie upieram się. Co do pomysłów na zmiany - nie widzę w tej chwili takiej potrzeby, być może mój ewentualny powrót do KA skłoni do jakichś przemyśleń. Ogólnie oceniam, że KA działa dobrze, a patrząc szerzej - wg mnie istotniejsze jest, by KA miał jak najmniej pracy, tzn. aby konflikty rozwiązywane były na możliwie wczesnym etapie. Ale budowanie kultury dialogu, to już zadanie dla całej społeczności. TR (dyskusja) 13:03, 7 wrz 2021 (CEST) PS. Uzupełniająco: podoba mi się, że KA zabrał głos i to w szerszym gronie, co zawsze wymaga poświęcenia czasu, sprawnej komunikacji i zdolności do współpracy - niezależnie od tego na jakim etapie dany KA dołączył do inicjatywy. TR (dyskusja) 13:51, 7 wrz 2021 (CEST)
 2. Pytanie z cyklu: trudne i brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego zadaję wszystkim kandydatom: Długotrwały i burzliwy konflikt angażujący bardzo mocno społeczność (jednoczesne liczne dyskusje na wielu polach: w Kawiarence, dyskusjach użytkowników, PdA - spolaryzowane zdania społeczności, etc.), którego pokłosiem jest wniosek mający wystarczające oparcie w PA i podjętych środkach przedarbitrażowych... nie zostaje przyjęty (pomimo zwlekania z ogłoszeniem decyzji przez KA) rozkładem głosów 4-0-0... I co dalej? Ented (dyskusja) 01:16, 7 wrz 2021 (CEST)
  Według mnie to sytuacja mocno hipotetyczna i bardzo mało prawdopodobna. Teoretycznie jednak jest możliwe, że jeśli konflikt ma taką skalę i jest długotrwały, to np. zaangażował część osób, które trafiły do KA i wyłączyły się one ze sprawy i w rezultacie mamy, nazwijmy to, pat. Przy braku większej liczby szczegółów trudno mi powiedzieć jakie byłoby najlepsze rozwiązanie. Najlepiej oczywiście, gdyby udało się zapobiec takiej sytuacji, tzn. żeby społeczność nie dopuściła do tego, aby konflikt osiągnął taką skalę, ale - znowu - to zadanie dla całej społeczności, nie samego KA. Rozumiem jednak, że w przytoczonym przykładzie się to nie udało, więc jedna z opcji to np. ponowne zgłoszenie sprawy do KA po kolejnych wyborach do niego - zapewne wniosek zawierałby jakieś nowe okoliczności, skoro zakładamy, że konflikt trwałby dalej. Ale właśnie - to jest tak mocno teoretyczna sytuacja, że zwyczajnie trudno mi się odnieść bardziej precyzyjnie. TR (dyskusja) 14:28, 7 wrz 2021 (CEST)
 3. Pytanie jw. Po werdykcie przewodniczący KA zostaje poinformowany przez wnioskodawcę, że KA nie wziął pod uwagę najważniejszych w istocie okoliczności sporu, a co za tym werdykt jest wypaczony i nie daje szansy na właściwe rozwikłanie sporu. Co powinien zrobić Komitet, jak zareagować? Czy powinien ponownie rozpatrzyć wskazany wątek/wątki w sprawie? Ented (dyskusja) 01:16, 7 wrz 2021 (CEST)
  Mając w pamięci moje doświadczenie pracy w KA stwierdzam, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest bardzo, bardzo niskie. Samo przygotowanie propozycji werdyktu było poprzedzone wnikliwą pracą, w tym wyszukiwaniem wszelkich wątków, które należało brać pod uwagę w sprawie. Potem jeszcze druga grupa sprawdzała czy zebrany i opracowany materiał jest rzetelny. Trzeba by zatem przyjąć założenie, że arbitrzy nie wykonali swojej pracy z należytą starannością, ale wg mnie konstrukcja KA i sposób jego działania ograniczają przeoczenie istotnych wątków do minimum (a procedura jest przecież określona w regulaminie). Oprócz tego werdykty KA są ostateczne, więc raczej nie widzę tu możliwości ponownego rozpatrzenia wniosku. TR (dyskusja) 13:34, 7 wrz 2021 (CEST)