Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2021-09

Nominacje (1–5 września 2021 roku)Edytuj

Wybór arbitrów (6–12 września 2021 roku)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Wybory rozpoczynają się 6 września 2021 o godzinie 00:00 (CEST), a kończą się 12 września 2021 o godzinie 24:00 (CEST).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 lipca 2021 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje pięcioro kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią dotychczasowych arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do września 2022 roku.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 wrz 2021 (CEST)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Gdarin 59 2 2 57
Jacek555 55 1 2 54
Wulfstan 53 10 0 43
TR 44 4 2 40
Hektor Absurdus 38 1 4 37
Niegodzisie 29 5 4 24
Adamt 27 12 8 15
Ynnarski 21 6 6 15
Nadzik 19 18 9 1
Piotrus 16 25 4 -9
Beno 10 28 5 -18
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie