Wikiprojekt:Okręty/Ocena haseł

Na tej stronie przedstawione są zasady i sposób oceny znaczenia i jakości haseł okrętowych w polskiej wersji językowej Wikipedii. Jeśli masz uwagi do systemu oceny lub działania projektu, napisz je na stronie dyskusji.

CeleEdytuj

Celem tego projektu jest pomoc w ustaleniu hierarchii znaczenia haseł encyklopedycznych i tym samym wsparcie dla bardziej uporządkowanej i systematycznej pracy nad poprawą artykułów z zakresu okrętów. Specyfiką Wikipedii jest bowiem dowolność i pewna przypadkowość działań edycyjnych wolantariuszy. W efekcie hasła mają bardzo zróżnicowany poziom jakości, nijak nie powiązany z ich znaczeniem. Niektóre hasła dotyczące zagadnień szczegółowych są znacznie bardziej rozbudowane od artykułów przeglądowych, ew. zawierających (lub nie) określenia i wiadomości, do których znajdują się liczne odsyłacze w innych hasłach Wikipedii.

Ocena jakości służy do ułatwienia rozpoznania potrzeb w zakresie poprawy formy lub uzupełnienia treści haseł okrętowych. Ocena ta ułatwi odnajdywanie artykułów, które w zależności od chęci redaktora, mogą być rozbudowywane do postaci hasła obszernego i wzorcowego lub rozwijane z nazbyt skromnej formy zalążkowej do hasła o dostatecznej, choć wciąż elementarnej zawartości.

Ocena artykułu składa się z dwóch elementów:

 1. Ocena jakości - jak dobry jest artykuł?
 2. Ocena priorytetu - jak istotny jest temat artykułu?

Narzędzia:

Jak ocenić artykuł?Edytuj

 1. Zapoznaj się z kryteriami oceny jakości oraz znaczenia artykułów podanymi w tabeli poniżej.
 2. Podczas czytania artykułu:
  • Zwróć uwagę na treść: czy jest kompletna, czy czegoś brakuje, czy przestrzegane są zasady WP:NPOV i WP:WER.
  • Zwróć uwagę na formę: czy sekcje podzielone są logicznie.
  • Zwróć uwagę na styl: czy artykuł czyta się płynnie, czy są niezręczności językowe, czy są jakieś niezrozumiałe wyrażenia.
 3. W dyskusji artykułu uzupełnij szablon {{Wikiprojekt:Okręty/info|klasa=tu Twoja ocena|priorytet=tu Twoja ocena}}. Do wyboru są następujące oceny (wielkość liter nie ma znaczenia):
 4. Pod szablonem opisz ewentualne braki artykułu.
 5. Podpisz się wstawiając pod szablonem (lub uwagami) cztery tyldy: ~~~~, aby było wiadomo, kto dokonał oceny.

Skala jakościEdytuj

Nazwa Kryteria Dla czytelnika Dla edytora Przykład
  ANM
{{Klasa ANM}}
Zarezerwowane wyłącznie dla artykułów, które uzyskały status "Artykułu na medal". Temat opracowany wyczerpująco, brak błędów lub braków merytorycznych i redakcyjnych. Artykuł dogłębnie opisuje temat i stanowi doskonałe źródło encyklopedycznej wiedzy. Zwykle brak konieczności dalszej rozbudowy, chyba że ukażą się nowe wiadomości na dany temat. HMS Warspite (1915)
HMS Ark Royal (1938)
  DA
{{Klasa DA}}
Artykuł ten przeszedł pozytywnie przez proces nominacji na Dobry Artykuł i uzyskał to miano w toku głosowania, co potwierdza spełnienie kryteriów DA. Przydatna dla prawie wszystkich czytelników dobra charakterystyka tematu. Temat opracowany dobrze, ale nie wyczerpująco - występują pewne braki. Artykuł wymaga usunięcia braków merytorycznych. ORP Wicher (1930)
USS Nicholas (DD-449)
Poprawny
{{Klasa Poprawny}}
Jest to najwyższa ocena, jaką może uzyskać artykuł, nie przechodząc przez formalne procedury oceny. Artykuł zawiera sporo treści, jednak występują braki merytoryczne i wymaga dopracowania redakcyjnego. Artykuł nie spełnia w pełni kryteriów Dobrego Artykułu lub jest podobny jakościowo do tych uznanych za medalowe lub dobre, ale nie został jeszcze za taki uznany. Tu należą także niezbyt obszerne, ale wyczerpujące i dobrze zredagowane opracowania tematu. Przydatny wielu czytelnikom, lecz nie wszystkim. Przeciętny czytelnik, przeglądając artykuł, znajdzie wystarczające wiadomości dla zapoznania się z tematem. Jednak dla poszukujących szerszej wiedzy - artykuł może okazać się niewystarczający. Artykuł wymaga dopracowania dostosowującego do kryteriów uznania za Dobry lub Medalowy artykuł. Zakres prac opisuje poradnik pt. "Jak napisać doskonały artykuł". ORP Grom (1937)
Dostateczny
{{Klasa Dostateczny}}
Artykuł zawiera pewną ilość treści dającą pojęcie o danym haśle, ale mimo to występują znaczne braki merytoryczne. Jeśli artykuł jest obszerny pod względem informacyjnym to słabą stroną jest redakcja lub niepełne stosowanie się do zasad (np. prawa autorskie, neutralny punkt widzenia czy Weryfikowalność. Ma przynajmniej jeden z poniższych elementów:
 • dobrze ilustrujące zagadnienie zdjęcie lub grafikę
 • wiele linków pomagających w zrozumieniu lub zilustrowaniu tematu
 • dobrą definicję opisującą trafnie, choć syntetycznie dane zagadnienie.
Przydatny dla niektórych, ale wielu czytelników będzie potrzebowało dodatkowych źródeł wiadomości aby zgłębić temat. Konieczne jest poświęcenie jeszcze sporo wysiłku na pracę nad artykułem, włączając w to wypełnianie brakujących wiadomości i usunięcie niedociągnięć redakcyjnych. USS Iowa (BB-61)
HMS Malaya
ORP Grom (1957)
Zalążek
{{Klasa Zalążek}}
Artykuł jest albo bardzo krótki, albo stanowi tylko zgrubny zbiór wiadomości. W przypadku występowania obszernej treści - jest ona zbędna lub niezrozumiała. Może być przydatny w zasadzie tylko dla osoby, która nie ma żadnego pojęcia co oznacza dany termin. W najlepszym przypadku krótka definicja informacyjna. Artykuł wymaga znacznego rozwinięcia merytorycznego i dopracowania redakcyjnego. Poświęcić trzeba wiele pracy, aby zrobić z niego dobre hasło encyklopedyczne. USS Champion (1777)

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły okrętowe na medal - 9                      
Dobre Artykuły okrętowe - 15                      
Poprawne artykuły okrętowe - 6                      
Dostateczne artykuły okrętowe - 3                      
Zalążki artykułów okrętowych - 5                      
Artykuły okrętowe bez oceny - 0                      

Skala priorytetuEdytuj

Priorytet Opis Przykłady Kategoria
Najwyższe
{{Znaczenie najwyższe}}
Hasło bardzo ważne, kluczowe dla danej dziedziny. W zakresie okrętów oraz ich typów - najważniejsze konstrukcje z punktu widzenia okrętownictwa lub jednostek danej klasy, a także powszechnie znane z powodów historycznych lub bojowych okręty bądź ich typy. okręt, pancernik, okręt podwodny, Yamato, HMS Dreadnought Kategoria:Artykuły okrętowe o najwyższym priorytecie
Wysokie
{{Znaczenie wysokie}}
Hasło bardzo ważne, choć o znaczeniu ograniczonym do zainteresowanych daną dziedziną lub użytkowników krajowych. W okrętach - ważne okręty i popularne typy okrętów. ORP Grom (1937), USS Iowa (BB-61), Prinz Eugen, Niszczyciel rakietowy , ORP Błyskawica, pancerniki typu Iowa. Kategoria:Artykuły okrętowe o wysokim priorytecie
Średnie
{{Znaczenie średnie}}
Hasło o istotnym znaczeniu tylko dla wąskiej dziedziny wiedzy lub zainteresowanych. W botanice - terminy wąsko specjalistyczne i rozpoznawalne taksony (mniej popularne nazwy rodzajów roślin uprawnych i krajowych, nazwy rodzin i rzędów roślin naczyniowych z przedstawicielami w naszej florze, mniej popularne gatunki uprawne i chronione i in.). ORP Gen. T. Kościuszko, USS Guam (CB-2), Radzieckie okręty podwodne typu M, Śmigłowcowiec. Kategoria:Artykuły okrętowe o średnim priorytecie
Niskie
{{Znaczenie niskie}}
Hasło o niewielkim znaczeniu, zawierające wiadomości uzupełniające, przywoływane w ważniejszych artykułach. Salamis, ORP Resko, Trałowce typu 343. Kategoria:Artykuły okrętowe o niskim priorytecie

Aktualny stan ocenionych artykułówEdytuj

5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10K
Artykuły okrętowe o najwyższym priorytecie - 5                      
Artykuły okrętowe o wysokim priorytecie - 8                      
Artykuły okrętowe o średnim priorytecie - 14                      
Artykuły okrętowe o niskim priorytecie - 10                      
Artykuły okrętowe bez oceny - 0                      

Użyteczne odsyłaczeEdytuj