Wilgotność bezwzględna

Wilgotność bezwzględna – zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1 m³, wyrażona w gramach [g/m³].

Wilgotność bezwzględna pary wodnej nazywana jest także gęstością bezwzględną pary wodnej.

Zobacz też edytuj