Wisznuizm sahadźija

Wisznuizm sahadźija (też wajsznawa sahadźija) - kierunek w hinduizmie bengalskim, skoncentrowany na kulcie bogini Śri jako śakti Wisznu. Popularny zwłaszcza w XV w. Nazwa pochodzi od filozoficznego terminu sahadźa, stanowiącego jedno z podstawowych pojęć tej tradycji. W ujęciu chronologicznym poprzedzał go kierunek wisznuizmu bengalskiego zapoczątkowany przez Ćajtanję[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Czyżykowski: Droga do doskonałości w tradycji Ćaitanji. Wybrane aspekty praktyki religijnej w wisznuizmie bengalskim. Wyd. 1. Kraków: Zakład Wydawniczy >>Nomos<<, 2004, seria: Religiologica Juventa. ISBN 83-88508-63-6.

BibliografiaEdytuj