Witold Sobków

Witold Sobków (ur. 17 lutego 1961 w Warszawie) – polski filolog, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister spraw zagranicznych (2006), ambasador w Irlandii (2002–2004), Wielkiej Brytanii (2012–2016) oraz stały przedstawiciel przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2010–2012).

Witold Sobków
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

17 lutego 1961
Warszawa

Ambasador RP w Irlandii
Okres

od 2002
do 2004

Poprzednik

Janusz Skolimowski

Następca

Tadeusz Szumowski

Podsekretarz stanu w MSZ
Okres

od 9 października 2006
do 27 grudnia 2006

Stały przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku
Okres

od 2010
do 2012

Poprzednik

Andrzej Towpik

Następca

Ryszard Sarkowicz

Ambasador RP w Wielkiej Brytanii
Okres

od 2012
do 2016

Poprzednik

Barbara Tuge-Erecińska

Następca

Arkady Rzegocki

ŻyciorysEdytuj

W latach 1979–1987 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw w Instytucie Anglistyki (mgr filologii angielskiej w 1984), a następnie w Katedrze Italianistyki (mgr filologii włoskiej w 1987). Specjalizował się w lingwistyce teoretycznej i stosowanej. Uzyskał także stypendia w Hoover Institution on War, Revolution and Peace na Uniwersytecie Stanforda oraz na uczelniach włoskich (Siena, Perugia, Wenecja). Ukończył programy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego na Uniwersytecie Harvarda oraz studiów islamskich na University of London.

Od sierpnia 1984 do marca 1991 był wykładowcą m.in. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1993–2000 pełnił kolejno funkcje radcy, radcy ministra i ministra pełnomocnego/zastępcy ambasadora w ambasadzie RP w Londynie. W 1998 pełnił rolę przedstawiciela urzędującego przewodniczącego OBWE w Grupie Kontaktowej. Po powrocie z zagranicy zajmował stanowiska kierownicze w ministerstwie, będąc kolejno wicedyrektorem Departamentu Europy Zachodniej, dyrektorem Departamentu Krajów Pozaeuropejskich i Systemu Narodów Zjednoczonych i starszym radcą ministra ds. europejskich. Następnie, od 2002 do 2006, sprawował urząd ambasadora RP w Irlandii.

Od 9 października 2006 do 27 grudnia 2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w MSZ. Od stycznia 2007 pracował jako ambasador tytularny w Departamencie Strategii i Planowania Polskiej Polityki Zagranicznej, od 1 stycznia 2008 do 9 kwietnia 2010 zajmował stanowisko dyrektora politycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie stanął na czele Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku[1], a od 2012[2] do 2016 pełnił funkcję ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Po odwołaniu powrócił na stanowisko dyrektora politycznego w MSZ[3], zajmował je do 31 stycznia 2018. W marcu 2020 został dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku[4] Od września 2021 ponownie dyrektor polityczny w MSZ[5].

Życie prywatneEdytuj

Żonaty z Iwoną Sobków[6].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Witold Sobków, Psycholinguistic approaches to linguistic theories, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988, s. 142, OCLC 233487726.
  • Witold Sobków, La Realizzazione delle tecniche di lettura al livello medio-superiore: parte teorica, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1988, s. 77, OCLC 834073817.
  • Witold Sobków, Współczesny Sudan: polityka islamska, Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998, s. 32, OCLC 69302694.

PrzypisyEdytuj

  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-12-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2010 r. nr 55, poz. 744).
  2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-62-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 731).
  3. Dyrektor Polityczny MSZ Witold Sobków na Bled Strategic Forum w Słowenii, msz.gov.pl, 7 września 2016 [zarchiwizowane 2016-10-28].
  4. Organigram funkcjonalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gov.pl, 6 marca 2020 [zarchiwizowane 2020-03-09].
  5. Organigram funkcjonalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gov.pl, 10 września 2021 [zarchiwizowane 2021-09-10].
  6. The London Diplomatic List, service.gov.uk, listopad 2013, s. 80 [zarchiwizowane 2021-06-25] (ang.).

BibliografiaEdytuj

  • Ambasador, londyn.msz.gov.pl [zarchiwizowane 2016-04-02].