Wody reliktowe

Wody reliktowe[1] (szczątkowe) - wody podziemne występujące na dużych głębokościach. Pozostałości wód z minionych okresów geologicznych. Są to zwykle wysłodzone wody morskie.

Znajdują się poza strefą aktywnej wymiany i nie biorą udziału w globalnym obiegu wody. W zależności od stosunku wieku utworów geologicznych do wieku występujących w nich wód reliktowych wyróżnia się:

wody reliktowe sedymentacyjne
wyłączenie tych wód z obiegu hydrologicznego nastąpiło w momencie tworzenia się osadów zawierających te wody, czyli ich wiek równy jest wiekowi skał. Są resztkami dawnych jezior lub morskich osadów dennych.
wody reliktowe infiltracyjne
wyłączenie ich z obiegu nastąpiło dużo później niż powstanie utworów, w których się obecnie znajdują. Są to wody atmosferyczne lub powierzchniowe. Są one nieodnawialne o stałej ilości, w przypadku eksploatacji ulegną całkowitemu wyczerpaniu.

PrzypisyEdytuj

  1. Wojciech Jaroszewski, Leszek Marks, Andrzej Radomski, Słownik geologii dynamicznej, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1985, s. 289, ISBN 83-220-0196-7, OCLC 14411936 [dostęp 2019-02-23].