Otwórz menu główne

Wojciech Śleszyński

Wojciech Śleszyński (ur. 1970) – polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, w latach 2012–2016 dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, od 1 września 2016 prorektor ds. kształcenia. Od 2017 dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Wojciech Śleszyński
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1970
Profesor
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 2001 – historia
UwB
Habilitacja 2008 – nauki o polityce
Instytut Nauk Politycznych PAN
Profesura 2019
dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (2012–2016),
prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku od 2016,
dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru od 2017.

ŻyciorysEdytuj

W 1996 ukończył studia na kierunku historia w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB uzyskał na podstawie rozprawy pt. Propaganda i indoktrynacja władz sowieckich na Białostocczyźnie w latach 1939-1941 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. W 2008 w Instytucie Studiów Politycznych PAN na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 5 lutego 2019 roku otrzymał nominację profesorską[1].

W 1997 został zatrudniony jako nauczyciel akademicki. Następnie pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Historii UwB (2005–2008) oraz dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB (2008–2012). W 2008 został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Stosunków Politycznych UwB. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku[2], a od 2016 zajmuje stanowisko prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku[3]. Od stycznia 2017 roku jest dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2007.
 • Białystok - spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny / Białystok - a walk through time. A historical guide, Białystok: Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu "Fontis et Futura", 2014.
 • Białystok w sowieckiej fotografii propagandowej 1939-1941, Białystok: BTN, 2000.
 • Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018.
 • Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki: Wydawnictwo LTW, 2013.
 • Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku : "Benkowski", 2003.
 • Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok: "Benkowski" : BTN, 2001.
 • Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewskim, Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2007.
 • Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok: PTH. O., 2003.
 • Sztetł - wspólne dziedzictwo : szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
 • Świat pogranicza. Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XX, Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2009.
 • University of Bialystok Institute of History. History, international relations, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009.
 • Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925, Białystok: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : Wydawnictwo Prymat, 2005.
 • Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Białystok: Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2006.
 • Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 maja 1937 roku, Białystok : "Prymat", 2004

PrzypisyEdytuj

 1. Wojciech Śleszyński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 2. Biogram. historia.uwb.edu.pl [dostęp 2019-11-23]
 3. Władze uczelni. uwb.edu.pl [dostęp 2019-11-23]