Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy terminu fizjologicznego. Zobacz też: wolemia szlachetna (drzewo iglaste).

Wolemia – pojęcie na pół żargonowe, określające stopień wypełnienia płynem (krwią) łożyska żylnego w znaczeniu adekwatności tego wypełnienia w odniesieniu do czynności układu krążenia (a nie objętości).

Pojęcie to stosowane jest zwykle z przedrostkami:

Wolemię zwykle ocenia się na podstawie obrazu klinicznego (poza przypadkami, gdy konieczne jest inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne na oddziale intensywnej terapii), a mianowicie podstawowych parametrów cechujących czynność układu krążenia (ciśnienie tętnicze, częstość rytmu serca, rzadziej ośrodkowe ciśnienie żylne), obecności krwawienia, objawów mogących świadczyć o przewodnieniu (poszerzenie żył szyjnych, duszność i inne objawy zastoju krwi w krążeniu płucnym, obrzęki) lub odwodnieniu (sucha błona śluzowa jamy ustnej, wiotka skóra).