Wolne Polskie Słowo

Wolne Polskie Słowo – dwutygodnik ukazujący się w Paryżu w latach 18871899, drukowany w drukarni Adolfa Reiffa. Pismo było organem Ligi Polskiej, redagowane było przez Zygmunta Miłkowskiego w Genewie, który podpisywał się pseudonimem M . X. J. Witkowski.

Wolne Polskie Słowo
Częstotliwość

dwutygodnik

Państwo

 Szwajcaria
 Francja

Wydawca

Liga Polska

Tematyka

emigracyjna

Pierwszy numer

1887

Ostatni numer

1899

Redaktor naczelny

Zygmunt Miłkowski

Zajmowało się organizację składek na Skarb Narodowy i życiem emigracji, drukowało korespondencje z trzech zaborów. Do Królestwa Polskiego przemycane nielegalnie.

Bibliografia edytuj

  • Stefan Żeromski, Dzienniki. Wybór. opracował Jerzy Kądziela, 1980.