Woprosy fiłosofii (ros. Вопросы философии, czyli „Zagadnienia filozofii”) – czołowe czasopismo filozoficzne w Rosji, wydawane pod patronatem prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk. Ukazuje się od 1947 roku, początkowo trzy razy rocznie. W roku 1951 częstotliwość się podwoiła, a od 1958 roku kolejne numery wydawane są co miesiąc. Zakres tematyki pisma obejmuje wszystkie dyscypliny filozoficzne: historię filozofii, epistemologię, metodologię nauk, itd. Obecnie czasopismo jest dostępne przede wszystkim w wersji papierowej, ale redakcja realizuje stopniową digitalizację opublikowanych już materiałów.

Woprosy fiłosofii
Ilustracja
Pierwszy zeszyt jubileuszowy w postradzieckiej Rosji
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Rosja

Wydawca

Rosyjska Akademia Nauk

Tematyka

filozofia

Pierwszy numer

1947

Redaktor naczelny

Boris Prużynin

Strona internetowa
Redaktor naczelny Lata
B. М. Kiedrow od 1947
D.I. Czesnokow od 1949
F.W. Konstantinow od 1952
M.D. Kammari od 1954
A.F. Okułow od 1959
M.B. Mitin od 1960
I.T. Frołow od 1968
W.S. Siemionow od 1977
W.A. Lektorski od 1987
B.I. Prużynin od 2009

Wybrane publikacje edytuj

Przypisy edytuj

  1. Przekład pracy „Elementarz etyczny” na język rosyjski.

Linki zewnętrzne edytuj