Wprowadzanie w błąd

Wprowadzanie w błąd – przekazywanie fałszywych lub zatajanie istotnych informacji w celu uzyskania korzyści. Wprowadzaniem w błąd może być także podawanie prawdziwych informacji przy manipulowaniu odbiorcą w taki sposób, aby opacznie je zrozumiał.

kodeks karny art. 286
Artykuł 286 kodeksu karnego

Aby ocenić czy dane zachowanie jest wprowadzaniem w błąd, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności jak np. stan wiedzy osoby, która otrzymuje informacje czy jej wiek[1]. Wprowadzanie w błąd jest karalne w konkretnych przypadkach.

Kwestie prawneEdytuj

Według artykułu 286 kodeksu karnego temu[2], kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8[3].

Innym przepisem prawnym regulującym kwestie wprowadzania w błąd jest artykuł 107. kodeksu wykroczeń: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Co może konsument, jeśli sprzedawca wprowadzi go w błąd, prawo.money.pl [dostęp 2018-02-13] (pol.).
  2. Oszustwo, wprowadzenie i wyzyskanie błędu. Kancelaria Adwokat Łódź radzi. | Kancelaria adwokacka Chróścielewska & Chróścielewski, chroscielewska-chroscielewski.com [dostęp 2018-09-19] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-15] (pol.).
  3. Kodeks karny, 6 czerwca 1997.