Wskaźnik maskulinizacji

Wskaźnik maskulinizacji, współczynnik maskulinizacji – wskaźnik demograficzny określający, ilu mężczyzn w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę kobiet - czyli najczęściej określa liczbę mężczyzn na 100 kobiet.

W krajach słabo rozwiniętych jest zdecydowanie wyższy. Największy współczynnik maskulinizacji występuje w krajach przyjmujących dużo mężczyzn do pracy – np. w Kuwejcie na 100 kobiet przypada 133 mężczyzn.

Wkaźnik maskulinizacji wykorzystywany jest w demografii historycznej jako jeden z mierników jakości rejestracji aktów metrykalnych. Przeważnie przyjmuje się, iż stosunek zarejestrowanych urodzeń chłopców względem dziewcząt powinien wynosić około 106.

Zobacz teżEdytuj