Wskazówki EASE ([i:z]) – skrótowa polska nazwa dokumentu pt. EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English, opublikowanego w 2010 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych (European Association of Science Editors, w skrócie EASE)[1]. Uaktualnione wersje ukazują się co roku w czerwcu[2]. Dokument ten podsumowuje najważniejsze zalecenia redakcyjne dla naukowców i tłumaczy, aby usprawnić międzynarodową wymianę informacji w naukach przyrodniczych i medycznych oraz zapobiegać oszustwom naukowym. Wskazówki EASE zostały przetłumaczone na wiele języków (m.in. na chiński, francuski, hiszpański, japoński, perski, polski i rosyjski), by ułatwić ich popularyzację na całym świecie oraz pomóc naukowcom, którzy nie pochodzą z krajów anglojęzycznych[3].

Historia edytuj

Wskazówki EASE są wynikiem długich dyskusji prowadzonych na forum internetowym EASE oraz podczas Konferencji EASE w Pizie, a następnie konsultacji wewnątrz zarządu EASE (tzw. EASE Council)[4].

Zawartość edytuj

Dokument ten zawiera zbiór krótkich, przydatnych zaleceń, wyjaśniających jak napisać kompletny, zwięzły i zrozumiały artykuł naukowy. Podkreślają one potrzebę spójnej struktury artykułu (m.in. sformułowania hipotezy badawczej we wstępie i powrotu do niej w tzw. dyskusji), a także znaczenie treściwego abstraktu oraz prostej konstrukcji zdań i unikania niejasności. Uwzględniono także kwestie etyczne, np. kryteria autorstwa, plagiat, zbyteczne publikacje. Aktualna wersja dokumentu zawiera 8 jednostronnych dodatków na wybrane tematy, m.in. kwestionariusz etyczny dla autorów, z przykładami deklaracji etycznych wymaganych przez redakcje czasopism naukowych.

Uzupełnieniem wskazówek jest lista polecanych źródeł (zawierających bardziej szczegółowe informacje) oraz kilka krótkich dodatków (ang. Appendices). W dodatkach omówiono dokładniej wybrane zagadnienia lub zamieszczono więcej przykładów (np. tabela różnic między pisownią brytyjską a amerykańską, lista przykładów upraszczania tekstu, tabela zasad tworzenia nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników angielskich pochodzących z łaciny lub greki).

Perspektywy edytuj

Zarząd EASE planuje w przyszłości zwiększyć liczbę dostępnych tłumaczeń oraz dodatków poświęconych wybranym tematom (przygotowywanych głównie przez wolontariuszy). Poza tym, Wskazówki EASE mają być co roku aktualizowane[1].

Dozwolone jest niekomercyjne drukowanie tego dokumentu, więc można go wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną, np. w kursach dla doktorantów o pisaniu artykułów naukowych i o etyce naukowej[3].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b S. Ufnalska. Multilingual EASE Guidelines for Authors and Translators. „Learned Publishing”. 23(4), s. 331-332, 2010. (ang.). 
  2. Najnowsza edycja Wskazówek EASE
  3. a b S.B. Ufnalska EASE Guidelines help editors and scientists save time. „Science Editor”. 34(4), s. e10, 2011 (ang.) [dostęp 2012-01-03].
  4. S. Ufnalska. Major editorial guidelines need to be translated and popularized. „European Science Editing”. 36(2), s. 40-41, 2010. (ang.).