Współczynnik urodzeń

Współczynnik urodzeń – w demografii niemianowany współczynnik określający liczbę urodzeń żywych na 1000 mieszkańców i rok[1].

Współczynniki urodzeń państw świata.

Liczba ta jest podawana w promilach, a nie procentach!, przy czym

Ur.zywe – liczba żywych urodzeń w odpowiednim roku
L.ludnosci – liczba ludności przeciętna lub w środku roku.

Tego typu wskaźnik może zostać obliczony nie tylko dla całej populacji, ale także dla pewnej kohorty społecznej.

PrzypisyEdytuj

  1. M. Porta, A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, Oxford, 2008, ​ISBN 978-0-19-531449-6​.