Unijny kodeks celny

(Przekierowano z Wspólnotowy Kodeks Celny)

Unijny kodeks celny (UKC) – akt normatywny obowiązujący w krajach Unii Europejskiej dotyczący prawa celnego, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. (CELEX: 32013R0952).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
Nazwa potoczna

Unijny kodeks celny

Skrót nazwy

UKC

Organizacja

 Unia Europejska

Data wydania

9 października 2013 r.

Miejsce publikacji

Dz. Urz. UE CELEX: 32013R0952

Data wejścia w życie

30 października 2013 r. (częściowo)
1 maja 2016 r. (całość)

Rodzaj aktu

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Przedmiot regulacji

prawo celne, unia celna

Status

obowiązujący

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Poprzednikiem UKC był wspólnotowy kodeks celny (WKC) – pierwotnie ustanowiony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks celny (CELEX: 31992R2913), następnie zastąpiony wspólnotowym kodeksem celnym (zmodernizowanym kodeksem celnym, ZKC) ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (CELEX: 32008R0450). Wprowadzenie Kodeksu miało na celu zebranie w jednym miejscu przepisów wspólnotowego prawa celnego, zawartych w licznych rozporządzeniach i dyrektywach.

Zobacz też

edytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 2 maja 2016 r.. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.