Wspomnienie (wiersz)

Wspomnienie – wiersz Juliana Tuwima z tomu poetyckiego Siódma jesień (1922).

Rozpoczynająca wiersz mimoza, to nawłoć pospolita o żółtych, drobnych kwiatach, która bywa nazywana polską mimozą.

W latach 60. XX wieku Marek Sart napisał muzykę do wiersza, a pierwszym wykonawcą piosenki był Czesław Niemen. Oprócz niego tekst ten w wersji muzycznej wykonywali Janusz Radek, Grzegorz Turnau, Kobranocka, Paweł Skiba i inni.