Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

wydział Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z dziesięciu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Obecnie główna siedziba, w tym Dziekanat, znajduje się przy ul. Juliusza Słowackiego 17 w Szczecinie; jednostki Wydziału są zlokalizowane ponadto w dwóch pobliskich budynkach przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 i 3. Był to pierwszy wydział (poprzednia nazwa Wydział Rolniczy) Akademii Rolniczej w Szczecinie powstałej w roku 1954.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Faculty of Environmental Management and Agriculture
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ilustracja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (wejście do budynku przy ul. J. Słowackiego 17)
Data założenia 1954
Państwo  Polska
Adres 71-374 Szczecin
ul. Juliusza Słowackiego 17
Liczba pracowników
• naukowych
213
117
Liczba studentów 887[1]
Dziekan dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
Położenie na mapie Szczecina
Mapa lokalizacyjna Szczecina
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa zachodniopomorskiego
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ziemia53°26′50″N 14°31′45″E/53,447222 14,529167
Strona internetowa
Szczecin ZUT, budynek WKSiR.jpg
Budynek Wydziału przy ul. J. Słowackiego 17
Budynek Wydziału przy ul. Papieża Pawła VI nr 1
Budynek Wydziału przy ul. Papieża Pawła VI nr 3
Poletka doświadczalne na tle budynku przy ul. Papieża Pawła VI nr 3

Historia i rozwójEdytuj

W dniu 17 lipca 1954 r. Prezydium Rządu podjęło uchwałę o utworzeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie[2] z jednym Wydziałem Rolnym, którego pierwszym dziekanem został doc. Antoni Linke, powołany przez pierwszego rektora Uczelni prof. Mariana Lityńskiego. Pierwsze egzaminy wstępne odbyły się 6–7 sierpnia 1954 r., a 1 września – uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego 1954/55[3]. Naukę rozpoczęło 248 studentów, z których po czterech latach dyplomy inżyniera otrzymały 153 osoby. W końcu 1954 r. Uczelnia zatrudniała 53 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 samodzielnych, 22 pracowników administracji i 44 obsługi. W 1955 r. przejęto gospodarstwa rolne w Lipniku i Ostoi do celów naukowo-dydaktycznych, które później przekształcono w Rolnicze Zakłady Doświadczalne. W roku 1957 istniejący Wydział połączono z utworzonym w 1955 r. Wydziałem Zootechnicznym, tworząc Wydział Rolniczy, który do roku 1966 był jedynym wydziałem uczelni. W 1959 r. Wydział ten uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych. W tym samym roku Wydział zajął, otrzymany od władz miasta, budynek przy ul. Juliusza Słowackiego 17. W 1964 r. Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. W 1970 r. powstał Instytut Mechanizacji Rolnictwa, przekształcony w 1995 r. w Instytut Techniki Rolniczej, a w 1998 r. – w Instytut Inżynierii Rolniczej, zajmujący budynek przy ul. Papieża Pawła VI nr 1. W roku 1996 Wydział wzbogacił się o ponad 3000 m² powierzchni użytkowej w nowo oddanym budynku przy ul. Papieża Pawła VI nr 3. Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 26.10.2001 Wydział Rolniczy zmienił nazwę na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W roku 2002 oddano do użytku budynek dziekanatu z nową salą wykładową dla 190 osób oraz 30-osobową salą komputerową. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wydział znacząco powiększył ofertę kształcenia, otwierając oprócz rolnictwa kolejne kierunki studiów: ogrodnictwo (1990), ochrona środowiska (1993), technika rolnicza i leśna (1994), architektura krajobrazu (2003), gospodarka przestrzenna (2010), gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych (2011). W roku 2010 został zlikwidowany Instytut Inżynierii Rolniczej, a na jego bazie utworzono m.in. nowe jednostki, w tym Katedrę Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych oraz Katedrę Inżynierii Systemów Agrotechnicznych. Na Wydziale jest zatrudnionych 117 nauczycieli akademickich, w tym 17 z tytułem naukowym profesora, 55 doktorów habilitowanych i 45 doktorów[4]. Obecnie Wydział ma prawa habilitowania w dziedzinie nauk rolniczych w dwóch dyscyplinach naukowych (agronomia oraz inżynieria rolnicza), a także prawa doktoryzowania w czterech dyscyplinach naukowych: agronomia, ogrodnictwo, ochrona i kształtowanie środowiska oraz inżynieria rolnicza. Prowadzi Wydziałowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)w czterech dyscyplinach naukowych nauk rolniczych: agronomii, ochrony środowiska, ogrodnictwa oraz inżynierii rolniczej. Ponadto na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe: architektura krajobrazu, florystyka, melioracje wodne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. W ciągu 60 lat istnienia Wydział wypromował ponad 16 tysięcy absolwentów.

Badania naukoweEdytuj

Tematyka badań prowadzonych przez pracowników Wydziału jest różnorodna, można wyróżnić główne kierunki[5]:

 • monitoring naturalnych i antropogenicznych czynników kształtujących zasoby środowiska przyrodniczego
 • ocena możliwości rolniczego i energetycznego wykorzystania produktów i odpadów z działalności gospodarczej i komunalnej
 • zagospodarowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu, kształtowanie środowiska oraz zarzadzanie terenami zieleni.

W latach 2006–2013 pracownicy Wydziału realizowali łącznie 58 grantów zewnętrznych (z Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w tym 37 własnych, 4 habilitacyjne, 14 promotorskich, 1 rozwojowy i 1 międzynarodowy. Ponadto prowadzono badania z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (33 tematy) i z dotacji dla młodych naukowców (55 tematów doktorskich i habilitacyjnych)[6].

StrukturaEdytuj

 • Katedra Agronomii
 • Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 • Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 • Katedra Fizyki i Agrofizyki
 • Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 • Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 • Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 • Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 • Katedra Ogrodnictwa
 • Katedra Projektowania Krajobrazu
 • Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 • Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
 • Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 • Hala Wegetacyjna
 • Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku[7]

Kierunki studiówEdytuj

WładzeEdytuj

Dziekan: dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT
Prodziekani: dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński

PrzypisyEdytuj

 1. W. Bacieczko, H. Siwek, B. Wójcik-Stopczyńska. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – działalność dydaktyczna i naukowa.Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Lipiec 2014 Numer specjalny, s. 7–23. ISSN 2080-1904.
 2. Uchwała nr 490 a Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Monitor Polski z 1954 nr 70, poz. 871.
 3. S. Dzienia 2014. Rys historyczny (1954-2014). Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Lipiec 2014 Numer specjalny, s. 3–4. ISSN 2080-1904.
 4. A. Brzóstowicz 2014. Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Lipiec 2014 Numer specjalny, s. 1. ISSN 2080-1904.
 5. L. Wołejko 2014. 60 lat badań środowiska przyrodniczego Pomorza na WKŚiR. Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Lipiec 2014 Numer specjalny, s. 5–7. ISSN 2080-1904.
 6. W. Bacieczko, H. Siwek, B. Wójcik-Stopczyńska. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – działalność dydaktyczna i naukowa.Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Lipiec 2014 Numer specjalny, s. 7–23. ISSN 2080-1904.
 7. Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi. [dostęp 2015-01-25].

Linki zewnętrzneEdytuj