Wyliczeniowy typ danych

typ danych zawierający zbiór reprezentowanych wartości

Typ wyliczeniowy – rodzaj typu danych zawierający listę wartości reprezentowanych za pomocą literałów wyliczeniowych, jakie może przyjmować zmienna tego typu. Typ wyliczeniowy pełni nieocenioną funkcję w metaprogramowaniu, gdyż pozwala na tworzenie stałych w chwili kompilacji.

Typ enum w C++Edytuj

W języku C++ typy wyliczeniowe definiowane są przez słowo kluczowe enum. Definicja typu wyliczeniowego zawiera, ograniczoną klamrami, listę słownych wartości (listę wyliczeniową), które mogą zostać przypisane do zmiennych tego typu. Sama zmienna przechowuje wartości liczbowe całkowite - Dodatnie i ujemne, skojarzone z wyrazami w liście.

Przykład implementacji w CEdytuj

Język C umożliwia zastosowanie typu wyliczeniowego począwszy od standardu C89.

enum typ_wyliczeniowy {PUNKT, PROSTA, TROJKAT, KWADRAT, KOLO = 360, WIEKSZE_KOLO};
enum typ_wyliczeniowy eMojaZmienna = PROSTA;
eMojaZmienna = PUNKT;

/* ... */

if (eInnaZmienna == TROJKAT)
{
    /* ... */
}