Otwórz menu główne

Wysoczyzna Średzka

Wysoczyzna Średzkamikroregion fizycznogeograficzny (318.531), jeden z trzech mikroregionów tworzących Równinę Wrocławską według podziału Jerzego Kondrackiego. W podziale fizycznogeograficznym dolnego Śląska opracowanym przez Wojciecha Walczaka Wysoczyzna Średzka jest mezoregionem równorzędnym Równinie Wrocławskiej.

Wysoczyzna Średzka
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Niziny Środkowopolskie
Makroregion Nizina Śląska
Mezoregion Równina Wrocławska
Mikroregion(y) Wysoczyzna Średzka

Obszar mikroregionu ma charakter lekko pofalowanej równiny morenowo-sandrowej z ostańcami kemów i moren recesyjnych. Cechą charakterystyczną jest mała ilość lasów, większość obszaru zajęta jest pod pola uprawne. Gleby jakie tu występują należą w przeważającej części do gatunków brunatnoziemnych i piaszczysto-gliniastych.

LiteraturaEdytuj

  • Walczak W.,1970, Dolny Śląsk Cz. 2 Obszar Przedsudecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  • Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13897-1.