Wysoczyzna Lubińska

Wysoczyzna Lubińskamezoregion fizycznogeograficzny (317.76) stanowiący północno-wschodnie zakończenie Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od północy graniczy z Równiną Szprotawską i Wzgórzami Dalkowskimi, od wschodu z Obniżeniem Ścinawskim, od południowego wschodu z Pradoliną Wrocławską, od południa i południowego zachodu z Równiną Legnicką i od zachodu z Borami Dolnośląskimi.

Wysoczyzna Lubińska
Ilustracja
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Makroregion

Nizina Śląsko-Łużycka

Mezoregion

Wysoczyzna Lubińska

Jest to teren pofałdowany, wyższy od okolicznych obniżeń, pokryty osadami zlodowaceń środkowopolskich – głównie piaskami i żwirami oraz glinami. Teren jest silnie zalesiony, z wyjątkiem części południowej. Największe miasto – Lubin jest położone w północno-wschodniej części. Na zachód od niego znajduje się Chocianów.

Pod względem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckiej, a na południu – bloku przedsudeckiego.