Wzmacniacz magnetyczny

Wzmacniacz magnetyczny – układ elektryczny wykorzystujący do wzmacniania zmniejszenie impedancji (indukcyjności) uzwojenia przez podmagnesowanie rdzenia z ferromagnetyka. Dla rdzenia nienasyconego impedancja jest duża, a dla nasyconego – mała[1].

Wzmacniacz szeregowy

Zasada działania

edytuj

Wzmacniacz wykorzystuje nieliniowość pętli histerezy przesuwając sygnałem wejściowym punkt pracy.

Zasilany jest napięciem zmiennym   albo impulsami i sterowany prądem   (stałym, przemiennym, impulsowym) lub zewnętrznym polem magnetycznym.

Prądem   podmagnesowuje się rdzeń dławika zmieniając jego indukcyjność i impedancje, a przez to i prąd obciążenia  

Podział ze względu na[2]

edytuj

Charakterystykę statyczną

edytuj
 • jednokierunkowy
 • dwukierunkowy.

Sprzężenie zwrotne

edytuj
 • brak
 • wewnętrzne
 • zewnętrzne
 • mieszane.

Kształt krzywej lub częstotliwość wyjściowa

edytuj
 • częstotliwość podstawowa
 • częstotliwość podwojona
 • prąd stały
 • impulsy.

Włączenie obciążenia

edytuj
 • szeregowe
 • równoległe.

Rdzenie

edytuj
 • jeden dwukolumnowy lub toroidalny
 • dwa rdzenie
 • czterokolumnowy
 • otwarte.

Podmagnesowanie

edytuj
 • prądem stałym albo zmiennym
 • magnesem
 • zbocznikowanie prostowników sprzężenia zwrotnego.

Charakterystyka częstotliwościowa

edytuj
 • prądu stałego
 • prądu zmiennego
 • impulsowe.

Rodzaj pracy

edytuj
 • liniowy
 • przekaźnikowy.

Przykłady

edytuj

Występuje w wielu odmianach. Część odmian posiada nazwy własne np:

 • amplistat – wzmacniacz magnetyczny na dwóch rdzeniach z zewnętrznym sprzężeniem zwrotnym,
 • ferraktor – impulsowy wzmacniacz ferrytowo–diodowy,
 • magnetometr transduktorowy – wzmacniacz sterowany zewnętrznym polem magnetycznym.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Z. Malecki, A. Zimoch, J. Kozłowski, Monter zautomatyzowanego napędu elektrycznego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966.
 2. M.A. Rozenbla, Wzmacniacze magnetyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1965.