XXX dynastia – dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących w Sebennytos. Dynastia panowała w latach 380–342 p.n.e. Była to ostatnia dynastia władców pochodzenia egipskiego.

Okres schyłkowy – XXX dynastia (sebennicka)
Władca Lata panowania p.n.e. Nomen Prenomen Żony Miejsce pochówku
Nektanebo I 380–362 Nechtnebef Cheperkare Udiaszu Memfis
Tachos (Teos) 364–362–360 Dżed Hor Iri Maatenre ?
Nektanebo II 360–342 Nechet Horhebit Senedżemibre Setepeninhur ?