Złoże gniazdowe

Złoże gniazdowe – naturalne nagromadzenie w skorupie ziemskiej kopalin lub minerałów w skupiskach (gniazdach) o niezbyt dużych rozmiarach i różnego, nieregularnego kształtu, występujące w postaci odosobnionego skupienia, niezwiązanego z zaleganiem warstw otaczających.