Zaburzenia psychoorganiczne

organiczne zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychoorganiczne - zaburzenia funkcji psychicznych, wywołane uszkodzeniem mózgu.

Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi
ICD-10

F00
Otępienie w chorobie Alzheimera

ICD-10

F01
Otępienie naczyniowe

ICD-10

F02
Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

ICD-10

F03
Otępienie bliżej nieokreślone

ICD-10

F04
Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

ICD-10

F05
Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

ICD-10

F06
Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

ICD-10

F07
Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

ICD-10

F09
Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

ICD-10

F09
Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Wyrażenie „zaburzenia psychoorganiczne” jest terminem psychiatrycznym, znajdującym zastosowanie także w neurologii. Termin „zespół psychoorganiczny” (syndroma psychoorganicum) określa różne zaburzenia psychiczne, których przyczyną są zmiany organiczne.

Przykładowe przyczyny zaburzeń organicznychEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Adam Bilikiewicz, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Janusz Rybakowski: Psychiatria.. T. 2. Wrocław: Urban & Parner, 2003. ISBN 83-87944-72-6.
  • Dawid Semple, Roger Smyth, Jonathan Burns, Rajan Darjee, Andrew McIntosh: Oksfordzki podręcznik psychiatrii. Lublin: Czelej, 2007. ISBN 978-83-60608-12-8.
  • ICD-10. V rozdział. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.. Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, 2000. ISBN 83-85688-25-0.