Zachariasz (imię)

imię męskie

Zachariasz, Zachary – imię męskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa זְכַרְיָה (zecharja) znaczącego „Jahwe pamięta”. Forma Zachary była nadawana bardzo rzadko, ale występowała w polszczyźnie co najmniej od XVII wieku. Kościół katolicki zna 11 świętych o tym imieniu; są to w większości prorocy z czasów starotestamentowych. Jeden z nich jest autorem biblijnej Księgi Zachariasza.

Zachariasz Mysyrowicz, syn Jana Mysyrowicza, był członkiem rodziny ormiańskiej mieszkającej w Polsce. Nosił herb Jastrzębiec, który widnieje w prawym górnym rogu portretu, choć obecnie nie jest on wyraźnie widoczny

Zachariasz imieniny obchodzi: 15 marca, 22 marca, 6 kwietnia, 26 maja, 6 września, 18 września i 23 września (dawniej 5 listopada).

Bardziej znane osoby noszące imię Zachariasz lub Zachary:

Zobacz też

edytuj