Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”.

Zachowaj Trzeźwy Umysł
Ilustracja
Państwo

 Polska

Siedziba

Poznań

Data założenia

23 listopada 2001

Zasięg

Rzeczpospolita Polska

Prezes

Piotr Adamski

brak współrzędnych
Strona internetowa

Szefem kampanii i prezesem Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych jest Piotr Adamski.

Instytucjami realizującymi program kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł są gminne lub miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

DziałalnośćEdytuj

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin, trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych, adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Znani sportowcyEdytuj

Zachowaj Trzeźwy Umysł co roku wspierają znani sportowcy, którzy namawiają młodych ludzi do uprawiania sportu, a także do wysiłku fizycznego i stosowania odpowiedniego – także mentalnego – treningu.

Kapituła Trzeźwego UmysłuEdytuj

Ważnym elementem projektu jest Kapituła Trzeźwego Umysłu zrzeszająca pełnomocników i koordynatorów ds. uzależnień. Co roku statuetką Kapituły Trzeźwego Umysłu nagradzanych jest 16 osób, po jednej z każdego województwa, które wyróżniają się działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi na swoim terenie.

Linki zewnętrzneEdytuj