Zagięcie śledzionowe okrężnicy

Zagięcie śledzionowe okrężnicy, zgięcie lewe okrężnicy, flexura coli sinistra s. lienalis – fragment okrężnicy oddzielający jej część poprzeczną i zstępującą.

Jelito grube z zaznaczoną kolorem okrężnicą
1. okrężnica wstępująca
2. okrężnica poprzeczna
3. okrężnica zstępująca
4. okrężnica esowata
Zgięcie śledzionowe jest pomiędzy częścią 2. i 3.

Od prawego różni go ostrzejszy kąt, mogący nieraz utrudniać przesuwanie się treści. Przezwycięża je ciśnienie 4,9 kPa (stwierdzono doświadczalnie).

TopografiaEdytuj

Położenie względem kośćca: VII żebro, linia pachowa.

Względem trzewi: na przedniej powierzchni nerki aż do przedniej powierzchni śledziony. Zgięcie to jest połączone z przeponą w miejscu jej przyczepu (nieopodal żebra X) poprzez więzadło przeponowo-okrężnicze.

Względem prawego zgięcia: wyżej i bardziej tylne

BibliografiaEdytuj