Zalewzbiornik wodny, dość płytki, utworzony w wyniku trwałego zalania określonego obszaru wodą. Ma dwa podstawowe znaczenia:

  • płytka zatoka o wąskim wylocie, powstała przez odcięcie szeroko kiedyś otwartej zatoki przez mierzeję, połączona z morzem cieśninami i rynnami. Zalew zazwyczaj zasilany jest wodami rzecznymi, ale w czasie sztormów również przez wodę morską[1]. Zalewy są zaliczane do wód przejściowych między wodami śródlądowymi a morskimi. Bałtyckie zalewy są rodzajem lagun o wodach stojących bezpływowych[2].
  • zbiornik zaporowy, czyli jezioro sztucznie utworzone poprzez spiętrzenie cieku wodnego, o ile jego powierzchnia znacznie wykracza poza koryto cieku i jego dolinę, czyli zajmuje tereny zalane daleko poza jej brzegami[potrzebny przypis].
Zobacz też: Zalew w innych znaczeniach tego słowa.
Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana – zdjęcie satelitarne Landsat

Przykłady zalewów:

PrzypisyEdytuj

  1. zalew, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-05-31].
  2. Artūras Razinkovas-Baziukas, Ramūnas Povilanskas, Wprowadzenie do zagadnienia wód przejściowych, [w:] S. Musielak, P. Osóch, K. Rabski (red.), Transgraniczne Zarządzanie Wodami Przejściowymi – Kodeks Postępowania i przykłady Dobrych Praktyk [pdf], H. Nilsson, R.Povilanskas, N. Stybel, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 25-34, ISBN 978-3-939206-04-0 (pol.).