Zalewzbiornik wodny, dość płytki, utworzony w wyniku trwałego zalania określonego obszaru wodą. Ma dwa podstawowe znaczenia:

  • płytka zatoka o wąskim wylocie, powstała przez odcięcie szeroko kiedyś otwartej zatoki przez mierzeję, połączona z morzem cieśninami i rynnami. Zalew zazwyczaj zasilany jest wodami rzecznymi, ale w czasie sztormów również przez wodę morską.
  • jezioro sztucznie utworzone poprzez spiętrzenie cieku wodnego, o ile jego powierzchnia znacznie wykracza poza koryto cieku i jego dolinę, czyli zajmuje tereny zalane daleko poza jej brzegami.
Zobacz też: Zalew w innych znaczeniach tego słowa.
Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana – zdjęcie satelitarne Landsat

Przykłady zalewów: