Zapora przeciwtransportowa

Zapora przeciwtransportowazapora inżynieryjna przeznaczona do wstrzymywania i niszczenia wszelkich środków transportowych przeciwnika. Obejmuje ona:

  • miny drogowe, kolejowe i rzeczne,
  • płytkie rowy,
  • niewysokie bariery,
  • różnego rodzaju niszczenia na liniach komunikacyjnych.